Blauwsparstraat reconstructie

De Blauwsparstraat wordt opnieuw ingericht. De wensen van enkele bewoners van deze straat en de buurt zijn vertaald naar een voorlopig ontwerp met éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. De rijbaan wordt smaller, waardoor er meer ruimte komt voor parkeren. De inwoners van de Blauwsparstraat konden hierop reageren tot 17 juli 2020. Dank aan alle inwoners die hebben gereageerd op het voorlopig ontwerp (pdf, 3,1 MB) voor de herinrichting van de Blauwsparstraat en het verkeerscirculatieplan (pdf, 229 kB). Met behulp van hun reacties is het ontwerp voor de Blauwsparstraat verbeterd en is ervoor gekozen om alleen in de Blauwsparstraat en de Pijnboomstraat éénrichtingsverkeer in te stellen. Deze inbreng is door het college van burgemeester en wethouders meegenomen bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp van de Blauwsparstraat op 21 september 2020.

Verkeerscirculatieplan

Het verkeerscirculatieplan is aan de bewoners van de Mispelstraat, Blauwsparstraat, Pijnboomstraat, Sparrenlaan en een deel van de Dennenlaan en Spoorstraat voorgelegd met de vraag wat zij daarvan vinden. De tennis- en voetbalvereniging, het Platform Dorst en de brandweer zijn ook geraadpleegd. Hieronder een overzicht van de binnengekomen reacties.

Verkeerscirculatieplan Blauwsparstraat, Mispelstraat, Pijnboomstraat

Aantal reactiesJa, akkoordNee, niet akkoordOpen
Blauwsparstraat8521
Pijnboomstraat13121 
Mispelstraat13661
Dennenlaan8521
Sparrenlaan761 
Spoorstraat11  

Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken:

  1. Blauwsparstraat instellen éénrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsers in noordelijke richting conform ontwerp en voorstel verkeerscirculatieplan;
  2. Pijnboomstraat instellen éénrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsers in zuidelijke richting vanaf de Sparrenlaan tot aan het pad naast huisnummer 23. Vanaf huisnummer 23 tot de Dennenlaan tweerichtingsverkeer i.v.m. bereikbaarheid van het achtergelegen terrein;
  3. Behoud huidige situatie Mispelstraat met tweerichtingsverkeer

Op de luchtfoto staat de nieuwe situatie voor de Pijnboomstraat en Blauwsparstraat. Dit wordt formeel geregeld via een verkeersbesluitprocedure. Deze is inmiddels opgestart. De verkeersborden worden geplaatst na afronding van die procedure.

Blauwsparstraat definitief ontwerp

Bij de bewoners van de Blauwsparstraat en de vier hoekwoningen van de Dennenlaan en Sparrenlaan is eind juni het voorlopig ontwerp met daarbij een reactieformulier bezorgd. Hierop is onderstaande respons ontvangen:

Voorlopig ontwerp Blauwsparstraat

Aantal reacties (maximaal 1 per adres)Ja, AkkoordNee, niet akkoord
Blauwsparstraat 1 t/m 24, Dennenlaan 32 en 34, Sparrenlaan 15 en 1713103

Degenen die “niet akkoord” hadden ingevuld op het formulier wilden de rijrichting omgedraaid hebben (tweemaal) of waren van mening dat er niet genoeg parkeerplaatsen zaten in het ontwerp (éénmaal). Dat laatste merkte ook een aantal personen op die wel “akkoord” hadden ingevuld. Verder waren er vragen en opmerkingen over de breedte van de trottoirs in relatie tot de lichtmasten.

De reacties hebben ertoe geleid dat in het Definitieve ontwerp drie parkeerplaatsen meer zijn opgenomen (32 i.p.v. 29). De lichtmasten komen allemaal in het oostelijke voetpad (oneven zijde) tegen de perceelgrens aan te staan voor voldoende doorgang. De rijrichting blijft, op basis van de meerderheid, ongewijzigd.

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase ontvangen omwonenden weer een bewonersbrief. Daarin komt o.a. informatie te staan over de uitvoeringsplanning van de reconstructie, het vervangen van het gemeentelijke deel van de rioolhuisaansluitingen en eventuele werkzaamheden van kabel- en leidingbeheerders. Dat laatste is vooral bepalend voor de exacte uitvoeringsperiode.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162.