10 mei: Start werkzaamheden

Enexis is klaar met haar werkzaamheden aan het gas- en stroomnet.

Aannemer Gebr. Van den Oord start op maandag 10 mei met de reconstructie en is naar verwachting begin juni klaar.

Bewoners ontvangen nog een brief van de aannemer.

 

Start werkzaamheden Blauwsparstraat

Op maandag 29 maart gaan de werkzaamheden in de Blauwsparstraat van start. Enexis begint die week met het vervangen van de gasleiding in het voetpad aan de kant van de oneven huisnummers. Zodra die werkzaamheden klaar zijn gaan ze de laagspanningskabel aan de kant van de even huisnummers vervangen. Zij bezorgen van te voren nog een brief bij de bewoners die daar mee te maken gaan krijgen. 
Nadat Enexis klaar is kan aannemingsbedrijf Gebr. Van den Oord Bommelerwaard B.V. in opdracht van de gemeente Oosterhout de reconstructie uit gaan voeren. In deze brief leest u wat er tijdens de reconstructie staat te gebeuren.

Gefaseerde uitvoering april-juni

De aannemer begint aan de kant van de Dennenlaan en werkt in fasen richting de Sparrenlaan. Zo blijft steeds een deel van de straat vanaf 1 kant toegankelijk voor bewoners en voor de nood- en hulpdiensten. Doorgaand auto- en fietsverkeer is niet mogelijk. Wel zal er steeds aan 1 zijde van de straat een looppad beschikbaar zijn en kunnen de bewoners vrijwel altijd hun voordeur bereiken. Daarvoor worden loopschotten gebruikt. 
De vier lichtmasten die eind 2020 aan de zijde van de oneven huisnummers zijn geplaatst worden nog vervangen door masten van 6 meter hoog. Enkele bewoners hebben ons terecht laten weten dat de verlichting in de straat na het verplaatsen van de twee masten van de ene naar de andere kant onvoldoende is geworden. Door de 4 meter masten te vervangen door hogere exemplaren is de Blauwsparstraat met de nieuwe indeling straks wel weer goed verlicht.

Tijdens de werkzaamheden kunt u het beste parkeren in de omliggende straten of op de parkeerplaatsen naast de voetbal- en tennisvereniging. De aannemer zal daar ook een klein depot inrichten voor de opslag van materialen, maar dat gaat om slechts een paar parkeervakken. 
De werkzaamheden duren naar verwachting tot uiterlijk begin juni. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden van Enexis en van de weersomstandigheden in april en mei. 
De werktijden liggen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Bij diverse activiteiten gaat u mogelijk geluidshinder ervaren door het materieel van de aannemer. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wij hebben gezien dat een aantal bewoners de overhangende beplanting inmiddels al netjes heeft weggehaald. Mede namens de aannemer onze dank daarvoor!

Eénrichtingsverkeer Blauwsparstraat en Pijnboomstraat

Zodra de Blauwsparstraat helemaal klaar is en de weg wordt opengesteld voor het verkeer is het éénrichtingsverkeer van kracht. De aannemer plaatst tegelijk met de verkeersborden in de Blauwsparstraat ook de borden in de Pijnboomstraat. De nieuwe verkeerscirculatie kunt u via de link bekijken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans. U kunt hem op werkdagen (m.u.v. woensdagen) bereiken op telefoonnummer 14 0162.

 

Blauwsparstraat reconstructie

De Blauwsparstraat wordt opnieuw ingericht. De wensen van enkele bewoners van deze straat en de buurt zijn vertaald naar een voorlopig ontwerp met éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. De rijbaan wordt smaller, waardoor er meer ruimte komt voor parkeren. De inwoners van de Blauwsparstraat konden hierop reageren tot 17 juli 2020. Dank aan alle inwoners die hebben gereageerd op het voorlopig ontwerp (pdf, 3,1 MB) voor de herinrichting van de Blauwsparstraat en het verkeerscirculatieplan (pdf, 229 kB). Met behulp van hun reacties is het ontwerp voor de Blauwsparstraat verbeterd en is ervoor gekozen om alleen in de Blauwsparstraat en de Pijnboomstraat éénrichtingsverkeer in te stellen. Deze inbreng is door het college van burgemeester en wethouders meegenomen bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp van de Blauwsparstraat op 21 september 2020.

Verkeerscirculatieplan

Het verkeerscirculatieplan is aan de bewoners van de Mispelstraat, Blauwsparstraat, Pijnboomstraat, Sparrenlaan en een deel van de Dennenlaan en Spoorstraat voorgelegd met de vraag wat zij daarvan vinden. De tennis- en voetbalvereniging, het Platform Dorst en de brandweer zijn ook geraadpleegd. Hieronder een overzicht van de binnengekomen reacties.

Verkeerscirculatieplan Blauwsparstraat, Mispelstraat, Pijnboomstraat

Aantal reactiesJa, akkoordNee, niet akkoordOpen
Blauwsparstraat8521
Pijnboomstraat13121 
Mispelstraat13661
Dennenlaan8521
Sparrenlaan761 
Spoorstraat11  

Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken:

  1. Blauwsparstraat instellen éénrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsers in noordelijke richting conform ontwerp en voorstel verkeerscirculatieplan;
  2. Pijnboomstraat instellen éénrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsers in zuidelijke richting vanaf de Sparrenlaan tot aan het pad naast huisnummer 23. Vanaf huisnummer 23 tot de Dennenlaan tweerichtingsverkeer i.v.m. bereikbaarheid van het achtergelegen terrein;
  3. Behoud huidige situatie Mispelstraat met tweerichtingsverkeer

Op de luchtfoto staat de nieuwe situatie voor de Pijnboomstraat en Blauwsparstraat. Dit wordt formeel geregeld via een verkeersbesluitprocedure. Deze is inmiddels opgestart. De verkeersborden worden geplaatst na afronding van die procedure.

Blauwsparstraat definitief ontwerp

Bij de bewoners van de Blauwsparstraat en de vier hoekwoningen van de Dennenlaan en Sparrenlaan is eind juni het voorlopig ontwerp met daarbij een reactieformulier bezorgd. Hierop is onderstaande respons ontvangen:

Voorlopig ontwerp Blauwsparstraat

Aantal reacties (maximaal 1 per adres)Ja, AkkoordNee, niet akkoord
Blauwsparstraat 1 t/m 24, Dennenlaan 32 en 34, Sparrenlaan 15 en 1713103

Degenen die “niet akkoord” hadden ingevuld op het formulier wilden de rijrichting omgedraaid hebben (tweemaal) of waren van mening dat er niet genoeg parkeerplaatsen zaten in het ontwerp (éénmaal). Dat laatste merkte ook een aantal personen op die wel “akkoord” hadden ingevuld. Verder waren er vragen en opmerkingen over de breedte van de trottoirs in relatie tot de lichtmasten.

De reacties hebben ertoe geleid dat in het Definitieve ontwerp drie parkeerplaatsen meer zijn opgenomen (32 i.p.v. 29). De lichtmasten komen allemaal in het oostelijke voetpad (oneven zijde) tegen de perceelgrens aan te staan voor voldoende doorgang. De rijrichting blijft, op basis van de meerderheid, ongewijzigd.

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase ontvangen omwonenden weer een bewonersbrief. Daarin komt o.a. informatie te staan over de uitvoeringsplanning van de reconstructie, het vervangen van het gemeentelijke deel van de rioolhuisaansluitingen en eventuele werkzaamheden van kabel- en leidingbeheerders. Dat laatste is vooral bepalend voor de exacte uitvoeringsperiode.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162.