Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Inloopavond 6 mei 2019

Op maandagavond 6 mei is er een inloopavond geweest. Daar is een toelichting gegeven op de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Bosstraat. 

Meer informatie

De tekeningen kunt u bekijken via onderstaande links.

 

 

Maandag 6 mei inloopbijeenkomst werkzaamheden Bosstraat bij D’n Bal

Op maandagavond 6 mei is er een inloopavond bij Eeterij D’n Bal. Hier wordt een toelichting gegeven op de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Bosstraat. Vanaf 19.30 uur kunt u binnen lopen om kennis te nemen van deze werkzaamheden die gepland zijn in de Bosstraat, gedeelte huisnummer 60 tot en met 74.

U kunt de tekeningen van de werkzaamheden bekijken en daar vragen over stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente. Zij zijn tot uiterlijk 20.45 uur aanwezig.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Werkzaamheden

In de Bosstraat verkeert een deel van de riolering in slechte staat. Het vuilwaterriool inclusief enkele putten moet worden vervangen. Daarnaast wordt een hemelwaterriool aangelegd. Daarin wordt het regenwater dat op de bestrating valt opgevangen, waarmee het vuilwaterstelsel wordt ontlast. 
De bestrating van de rijbaan wordt vervangen door nieuwe, gebakken betonstraatstenen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt het doodlopende deel van de Bosstraat geheel afgesloten voor auto’s. De parkeerplaatsen zijn dan ook een paar weken niet te gebruiken.

De uitvoering staat gepland in juni 2019. De aannemer bezorgt bij direct aanwonenden tijdig een brief met informatie over de exacte planning en de gevolgen die de werkzaamheden voor hen hebben.

Meer informatie

De tekeningen staan vanaf dinsdag 7 mei op deze website.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Stel ze aan de projectleider, de heer Van der List. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.
Voor praktische vragen over de uitvoeringsfase kunt u terecht bij de toezichthouder van de gemeente, de heer Leemans, via telefoonnummer 14 0162.