Ontwerp Burgemeester Holtroplaan

Samen met inwoners en andere betrokkenen is er een nieuw plan gemaakt voor de Burgemeester Holtroplaan. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, er komt een mooi nieuw plein voor het winkelcentrum. Ook is er rekening gehouden met veranderingen in het klimaat. Daarom komen er plekken voor het opvangen van water als het erg hard regent. En er wordt gewerkt aan een plan voor het maken van een sport- en speelveld. Klik op de link om het plan te bekijken: https://doemee.oosterhout.nl/nl-NL/projects/sportveldzuid)
Binnenkort zal het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bekijken en besluiten zij of het plan op deze manier wordt uitgevoerd.

Tekening Burgemeester Holtroplaan,  klik hier om de tekening beter te bekijken (pdf 103 kb)

 

Wilt u meer weten of vragen stellen over het ontwerp? 

Kom dan naar één van de inloopmomenten!

Locatie winkelcentrum Zuiderhout:

  • Woensdag 7 december tussen 10.00 uur en 13.00 uur
  • Zaterdag 10 december tussen 13.00 uur en 17.00 uur

Locatie Activiteitencentrum de Bunthoef:

  • Maandag 12 december tussen 19.00 uur en 21.00 uur

 

 

 


Hoe is dit ontwerp gemaakt? 

 

Eind 2019 – Presentatie ontwerp

Er is een ontwerp gepresenteerd tijdens een
aantal bijeenkomsten. Er zijn in de buurt veel zorgen over te hard rijden en de veiligheid van het verkeer. Het asfalt blijkt erg slecht en moet vervangen worden. Daarom maken we een nieuw ontwerp.

Eind 2021 – Ontwerpschetsen maken

Met de bewonerswerkgroep, het winkelcentrum, Arriva, Nood-en Hulpdiensten, Thuisvester en andere betrokkenen maken we ontwerpschetsen. We bekijken samen de voor-en nadelen van deze ontwerpen. De vragen en opmerkingen van bewoners uit 2019 nemen we hierin mee.

Half 2021 – Wie denkt er mee?

We vragen welke inwoners mee willen denken over het nieuwe ontwerp. Met hen maken we een werkgroep. De coronapandemie is uitgebroken, dit zorgt ervoor dat we minder snel kunnen werken. Toch gaan we aan de slag, op manieren die veilig zijn voor iedereen.

Half 2022 – Ontwerp kiezen

We kiezen samen welk ontwerp het beste past bij de wensen van de werkgroep, de bewoners en de andere betrokkenen. Ook het beleid van de gemeente en het veranderende klimaat zijn belangrijk bij de ontwerpkeuze. Het gekozen ontwerp gaan we verder uitwerken.
 

December 2022 – Ontwerp laten zien

Er zijn mooie tekeningen gemaakt van het ontwerp, die we nu aan iedereen laten zien.
Er is een document gemaakt waarin is opgeschreven waarom we dit ontwerp gekozen hebben. Ook is gekeken wat het ontwerp gaat kosten. Wie nog vragen heeft over het ontwerp kan naar een van de inloopmomenten komen.

Begin 2023 – Besluit over de uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders bekijkt het ontwerp, de onderbouwing en de kosten. Daarna besluiten zij of het plan op deze manier wordt uitgevoerd. 

 

Ontwerptekeningen en ontwerponderbouwing

Als u interesse heeft in de gedetailleerde tekeningen van het Voorlopig Ontwerp, de Bomenkaart of de Ontwerponderbouwing, dan kunt u deze hier bekijken:

Voorlopig Ontwerp (pdf 14.971 kb)

Bomenkaart (pdf 12.296 kb)

Ontwerponderbouwing (pdf 3.933 kb)

Bomenkaart

In het nieuwe ontwerp zal de weg op sommige plaatsen anders gaan lopen.
Als er op de plek van de nieuwe weg bomen staan moeten deze gekapt worden. Daar komen in het plan nieuwe bomen voor terug. Want het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk bomen te behouden en waar mogelijk meer bomen te planten.
Dit is vastgelegd in het kapbeleid van de gemeente en noemen we compensatieplicht. 
Omdat er in het ontwerp veel verschillende dingen te zien zijn is er voor de duidelijkheid een aparte bomenkaart gemaakt. Hierop is duidelijk te zien welke bomen verdwijnen en en op welke plekken er nieuwe bomen terug kunnen komen.

Vragen?

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer
W. Coremans, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail w.coremans@oosterhout.nl.