Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

29 augustus start werkzaamheden Dahliastraat en Narcissenstraat

Vanaf 29 augustus tot uiterlijk 6 december 2018 vinden er werkzaamheden plaats in de Dahliastraat en Narcissenstraat. In de Dahliastraat, tussen Ranonkelstraat en Hyacinthstraat, krijgt de groenstrook een nieuwe inrichting. In het gedeelte tussen Ranonkelstraat en Akeleistraat wordt het riool vervangen. Verder komen er nieuwe bomen en de groenzone krijgt een waterberging (wadi). Daarnaast worden, op verzoek van de bewoners, de bestaande verkeersgeleiders vervangen door verkeersplateaus.

In de Narcissenstraat, tussen Asterstraat en Papaverstraat, wordt het riool vervangen.

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Wijlen B.V. uit Sprang-Capelle. De uitvoering gebeurt in fases om de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Bent u benieuwd naar de fasering? Open dan de faseringstekening

De woningen in het werkvak blijven te voet bereikbaar, de inritten kunnen tijdelijk niet worden gebruikt. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. De aannemer bezorgt kort voor aanvang van de werkzaamheden een brief met praktische informatie over de uitvoeringsfase bij de direct omwonenden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer J. van Rooten, projectleider gemeente Oosterhout. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.

Voor meer informatie over de werkzaamheden zelf kunt u contact opnemen met de heer R. Loonen, gemeentelijke toezichthouder, tevens bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.

 

Inloopavond herinrichting Dahliastraat en rioolonderhoud Narcissenstraat

Om de bewoners tijdig te informeren over de werkzaamheden in de Dahliastraat en Narcissenstraat heeft er op donderdag 9 november 2017 een inloopavond plaatsgevonden. Van 16.30 tot 19.00 uur zijn bewoners in de gelegenheid gesteld om een toelichting te krijgen over dit project in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43.