De provincie Noord-Brabant is bezig met de ontwikkeling van de N629 tussen Oosterhout en Dongen. De eerste fase is inmiddels in uitvoering, vanaf de Bovensteweg in Oosterhout tot het kruispunt met de Provincialeweg Oosteind. De 2e fase is in voorbereiding en loopt vanaf het kruispunt met de Provincialeweg Oosteind tot aan het kruispunt Duiventorenbaan-Steenstraat in Dongen. De uitvoering van de 2e fase staat gepland in 2021-2022.
Als de nieuwe N629 gereed en opengesteld is krijgt de gemeente Oosterhout de bestaande N629-Heistraat in gemeentelijk beheer. Een voorwaarde die zowel door de gemeentelijke als provinciale politiek is aangegeven dat de bestaande Heistraat aangepast wordt van een 80km/u naar een 60km/u weg.

Vanuit Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oosterhout is er aandacht gevraagd voor de “afwaardering” van de bestaande N629 (Heistraat-Middellaan). De gemeenten Oosterhout en Dongen staan dan ook aan de lat om in 2019 te komen tot een gewenste inrichting van de weg (Schetsontwerp). Het belangrijkst ontwerpuitgangspunt daarbij is het inrichten van de Heistraat tot een “duurzaam veilige” 60km/u weg waarbij verkeer op een goede en veilige manier aansluit op het bestaande wegennet van de gemeenten Oosterhout en Dongen. De afweging hoe de weg ingericht wordt zal met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Dongen gedeeld worden en de uitwerking van het kruispunt Groenstraat-Hogedijk-Heistraat zal nader uitgewerkt worden in overleg met de gemeente Dongen. 

De verwachting is dat de uitvoering van dit project in 2023-2024 plaatsvindt. Voor nu wordt er een afwegingskader met ontwerpuitgangspunten opgesteld en een daarbij horende globale kostenraming. Op 29 juni 2020 zijn aanwonenden geïnformeerd. De opmerkingen en aanvullingen worden verwerkt en tevens bij de documenten geplaatst. De nadere uitwerking zal pas later opgepakt worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het ontwerp (pdf, 5,4 MB) van het project en de presentatie (pdf, 1,2 MB) van het ontwerp.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de heer B. Kokken via het algemene telefoonnummer 14 0162, of via het e-mailadres b.kokken@oosterhout.nl.