Denk mee over de herinrichting van de Kanaalzone

In 2024 gaan wij de Kanaalzone inrichten tot park. Maar voor het zover is, willen we bewoners vragen om mee te denken over hoe dit gebied eruit moet gaan zien. Want er is zeker ruimte voor ideeën van bewoners, van u. Op deze pagina vertellen we u graag meer over de Kanaalzone en hoe we u als bewoner willen betrekken bij het inrichten ervan.

Kanaalzone

De Kanaalzone is een gebied van 700 meter lang en 30 meter breed langs het Wilhelminakanaal in de wijk Slotjes-Midden. Een deel van dit gebied is eigendom van Rijkswaterstaat. De Kanaalzone wordt momenteel en volgend jaar nog gebruikt als toegangsweg voor het bouwverkeer van de bouwprojecten in de wijk. Het bouwverkeer gebruikt deze route om overlast in de wijk te voorkomen.  

Kanaalpark

De gemeente gaat het gebied in 2024 inrichten tot park. Deze herinrichting vindt tegelijk plaats met de aanleg van de snelfietsroute. In het Kanaalpark komen bomen voor voldoende schaduw en een goed klimaat in onze stad, wandelpaden, banken, verlichting en verlagingen om regenwater in de bodem op te vangen (wadi’s). 

Participatie

Samen kunnen we er een prachtig gebied van maken. Ideeën zijn dus welkom, want uiteindelijk krijgen we samen meer voor elkaar. Heeft u een goed idee voor het Kanaalpark? Laat het ons weten! U kunt uw ideeën van 1 juli t/m 1 augustus met ons delen via het participatieplatform van de gemeente Oosterhout: www.doemee.oosterhout.nl. In deze periode kunt u uw idee ook achterlaten op de borden in activiteitencentrum Slotjes en het stadhuis. Daarnaast staan wij op 30 juni van 14.00-18.00 uur en 1 juli van 10.00-14.00 uur langs het kanaal ter hoogte van Wilhelminakanaal Noord en de Heinsiusstraat. U kunt uw idee daar bespreken met de projectmanager en andere betrokken collega’s.

Richtlijnen

Als alle ideeën zijn verzameld, wordt er per idee bekeken of het haalbaar is en of er draagvlak voor is. Het is belangrijk dat u uw idee zo gedetailleerd mogelijk uitwerkt. Alleen dan kunnen wij als gemeente namelijk goed beoordelen of uw idee haalbaar is. Vanzelfsprekend kan niet alles en is het indienen van een idee geen garantie dat het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Soms omdat het niet mag, technisch niet kan, overlast oplevert voor omwonenden, of omdat het te duur is. Natuurlijk is het van belang dat zoveel mogelijk bewoners kunnen profiteren van een ingediend idee. Tot slot speelt ook de uitvoerbaarheid van het idee een rol. Als bewoners bijvoorbeeld zelf mee kunnen helpen in de uitvoering, dan is dat een pluspunt. Tip: dien een idee in samen met buurtgenoten, uw straat of een groep bewoners. Dan weten we meteen dat uw idee ook daadwerkelijk draagvlak heeft onder bewoners.

Inspiratie

Op de afbeelding hiernaast ziet u een tekening van het plangebied voor het in te richten Kanaalpark. Dit ontwerp ligt nog niet vast. Met dit ontwerp willen we laten zien welke mogelijkheden er zijn en u inspireren. Het ontwerp is dus enkel een voorbeeld en is hopelijk een inspiratiebron voor nog veel meer goede ideeën.

Contact

Heeft u vragen over dit project of over het indienen van uw idee? Neemt u dan contact op met dhr. Van Dreumel: t.van.dreumel@oosterhout.nl (maandag, donderdag en vrijdag aanwezig).