Reconstructie Galvani-, Ohm- en Voltastraat van start

Vanaf maandag 13 september 2021 tot en met februari 2022 vinden de werkzaamheden plaats. De werkzaamheden worden gefaseerd, per straat, uitgevoerd om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer C-Infra BV uit Dongen. De exacte duur van de uitvoeringswerkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden.

We starten met de Galvanistraat, pakken daarna de Ohmstraat op en tenslotte de Voltastraat. Kort voordat er in een straat gestart wordt, bezorgt de aannemer een brief met praktische informatie over de uitvoeringsfase bij de directe aan- en omwonenden.

Achtergrond

Afgelopen april is er een brief gestuurd dat de ontwerpen door het college van B&W zijn vastgesteld. We willen de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De aanpak van deze drie straten vormt daar de start van. Er vinden onder andere verkeerskundige wijzigingen plaats, de straten worden voorzien van duidelijke parkeervakken, we nemen klimaatadaptieve maatregelen, voegen groen toe en de lichtmasten bouwen we om naar LED. In de Ohmstraat worden daarnaast een aantal strengen riolering vervangen.

Fasering en omleidingen

De straten worden één voor één aangepakt. De algemene planning is hiervoor als volgt:

 • Fase 1: Galvanistraat    (half sep. t/m okt. 2021) 
 • Fase 2: Ohmstraat      (nov. t/m dec. 2021)
 • Fase 3: Voltastraat       (jan. t/m feb. 2022)

Gedurende de gehele periode proberen we de woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden. De bewoners worden hierover door de aannemer geïnformeerd. We streven ernaar de overlast van de werkzaamheden te beperken, toch is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als de weg is opgebroken, kunt u met de auto uw woning tijdelijk niet bereiken. Wij verzoeken u tijdens de werkzaamheden de afvalcontainers buiten het werkvak te plaatsen.  

Voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute ingesteld worden.

Snoeien groen

Bij een aantal voortuinen hangt het groen over de erfgrens heen. Wij verzoeken iedereen vriendelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden het overhangend groen zoveel mogelijk te snoeien. Op deze manier kan de aannemer de werkzaamheden ongehinderd uitvoeren.

In sommige gevallen kan het zijn dat de opsluitband op de erfgrens tijdens de werkzaamheden wordt verwijderd en erna weer wordt teruggeplaatst. Eventueel aanwezige wortels van bomen en planten in de tuin kunnen dit bemoeilijken. Waar dit het geval is kunt u die wortels het beste zelf alvast bij de opsluitband verwijderen. Dit voorkomt schade aan uw beplanting.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met de toezichthouder, de heer de Graauw. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162. 

De tekeningen van de ontwerpen vindt u verder op deze pagina.

 

Definitief Ontwerp Voltastraat vastgesteld

Het definitief ontwerp voor de Voltastraat is gereed en vastgesteld door het college van B&W. We pakken nu de technische voorbereiding en aanbesteding op. Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de bouwvak van 2021 starten. De Voltastraat wordt in de uitvoering samen opgepakt met de Ohmstraat en de Galvanistraat. In deze brief brengen wij u op de hoogte van het vervolgtraject.  

Bewonersbrief januari

Afgelopen januari hebben we u een brief gestuurd met daarbij het aangepaste ontwerp en een overzicht van alle reacties uit de inloopavond van februari 2020 inclusief de beantwoording hierop. In het meegestuurde ontwerp hebben we de verschillende op- en aanmerkingen uit de inloopavond verwerkt. Op dit aangepaste ontwerp zijn nog een paar reacties binnengekomen maar deze hebben niet geleid tot een verdere aanpassing.  

Definitief ontwerp

We willen de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De aanpak van deze drie straten vormt daar de start van. De Voltastraat wordt omgevormd tot eenrichtingsverkeer. Dit past goed in de toekomstige verkeerscirculatie van de gehele wijk. De straat wordt aan beide zijden voorzien van duidelijk parkeervakken zodat parkeren op de rijbaan niet meer aan de orde is. Dit komt de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid ten goede.

Ook nemen we klimaat-adaptieve maatregelen. Door het instellen van eenrichtingsverkeer komt er meer ruimte voor groen en kunnen we extra beplanting in de straat aanplanten. Om de biodiversiteit te bevorderen kiezen we voor verschillende soorten. In de lichtmasten passen we LED verlichting toe. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat. In het concept ontwerp wilden we ook waterdoorlatende verharding aanleggen in de parkeervakken. Tijdens het onderzoek naar de beste technische oplossing hiervoor is gebleken dat we dat in deze straten nog niet kunnen toepassen. Er zijn op dit moment nog te veel risico’s en onzekerheden. Wel zetten we het onderzoek door zodat we in de toekomst, in soortgelijke situaties, wel gebruik kunnen maken van waterdoorlatende verharding in parkeervakken.

Vervolg en planning

Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld starten we met het vervolgtraject. De globale planning is als volgt:

 • April t/m juni: Technische uitwerking en bestek
 • Juli t/m augustus: Aanbesteding
 • September t/m februari: Uitvoering (Galvani-, Ohm- en Voltastraat)

De exacte planning en fasering van de drie projecten bepalen we op het moment dat een aannemer geselecteerd is. Het is nog niet bekend met welke straat we starten.

Vergunningstrajecten

Om in de straat eenrichtingsverkeer in te kunnen stellen wordt een verkeersbesluit genomen. De planning is om dit besluit in mei te publiceren. Hiertegen kan door iedereen formeel bezwaar aangetekend worden. Om de aanwezige bomen te kunnen kappen wordt een kapvergunning aangevraagd. In het nieuwe ontwerp komen andere boomsoorten terug.  

Uitvoering

Ruim voorafgaand aan de start uitvoering ontvangt u van ons een brief met een uitleg over de praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl

 

Definitief Ontwerp Ohmstraat vastgesteld

Het definitief ontwerp voor de Ohmstraat is gereed en vastgesteld door het college van B&W. We pakken nu de technische voorbereiding en aanbesteding op. Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de bouwvak van 2021 starten. De Ohmstraat wordt in de uitvoering samen opgepakt met de Voltastraat en de Galvanistraat. In deze brief brengen wij u op de hoogte van het vervolgtraject. 

Bewonersbrief januari

Afgelopen januari hebben we u een brief gestuurd met daarbij het aangepaste ontwerp en een overzicht van alle reacties uit de inloopavond van februari 2020 inclusief de beantwoording hierop. In het meegestuurde ontwerp hebben we de verschillende op- en aanmerkingen uit de inloopavond verwerkt. Op dit aangepaste ontwerp zijn nog een paar reacties binnengekomen maar deze hebben niet geleid tot een verdere aanpassing.  

Definitief ontwerp

We willen de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De aanpak van deze drie straten vormt daar de start van. De Ohmstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit past goed in de toekomstige verkeerscirculatie van de gehele wijk. De straat wordt voorzien van duidelijk parkeervakken zodat parkeren op de rijbaan niet meer aan de orde is. Dit komt de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid ten goede.

Ook nemen we klimaat-adaptieve maatregelen. Door het afsluiten van de straat komt er meer ruimte voor groen en kunnen we extra beplanting in de straat aanplanten. Om de biodiversiteit te bevorderen kiezen we voor verschillende soorten. Via de verharding en het groen wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, zo komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. In de lichtmasten passen we LED verlichting toe. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Vervolg en planning

Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld starten we met het vervolgtraject. De globale planning is als volgt:

 • April t/m juni: Technische uitwerking en bestek
 • Juli t/m augustu: Aanbesteding
 • September t/m februari: Uitvoering (Galvani-, Ohm- en Voltastraat)

De exacte planning en fasering van de drie projecten bepalen we op het moment dat een aannemer geselecteerd is. Het is nog niet bekend met welke straat we starten.

Vergunningstrajecten

Om de straat af te kunnen sluiten wordt een verkeersbesluit genomen. De planning is om dit besluit in mei te publiceren. Hiertegen kan door iedereen formeel bezwaar aangetekend worden. Om de aanwezige bomen te kunnen kappen wordt een kapvergunning aangevraagd. Er komen andere soorten bomen in de straat terug. 

Uitvoering

Ruim voorafgaand aan de start uitvoering ontvangt u van ons een brief met een uitleg over de praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl

 

Definitief Ontwerp Galvanistraat vastgesteld

Het definitief ontwerp voor de Galvanistraat is gereed en vastgesteld door het college van B&W. We pakken nu de technische voorbereiding en aanbesteding op. Naar verwachting zullen de werkzaamheden na de bouwvak van 2021 starten. De Galvanistraat wordt in de uitvoering samen opgepakt met de Ohmstraat en de Voltastraat. In deze brief brengen wij u op de hoogte van het vervolgtraject.  

Bewonersbrief januari

Afgelopen januari hebben we u een brief gestuurd met daarbij het aangepaste ontwerp en een overzicht van alle reacties uit de inloopavond van februari 2020 inclusief de beantwoording hierop. In het meegestuurde ontwerp hebben we de verschillende op- en aanmerkingen uit de inloopavond verwerkt. Op dit aangepaste ontwerp zijn nog een paar reacties binnengekomen maar deze hebben niet geleid tot een verdere aanpassing.  

Definitief ontwerp

We willen de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De aanpak van deze drie straten vormt daar de start van. De Galvanistraat wordt omgevormd tot eenrichtingsverkeer. Dit past goed in de toekomstige verkeerscirculatie van de gehele wijk. De straat wordt aan beide zijden voorzien van duidelijk parkeervakken zodat parkeren op de rijbaan niet meer aan de orde is. Dit komt de overzichtelijkheid en daarmee de verkeersveiligheid ten goede.

Ook nemen we klimaat-adaptieve maatregelen. Door het instellen van eenrichtingsverkeer komt er meer ruimte voor groen en kunnen we extra beplanting in de straat aanplanten. Om de biodiversiteit te bevorderen kiezen we voor verschillende soorten. Het regenwater van het hofje voeren we af naar het groenterrein aan de noordzijde. Hierdoor wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, zo komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. In de lichtmasten passen we LED verlichting toe. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat. In het concept ontwerp wilden we ook waterdoorlatende verharding aanleggen in de parkeervakken. Tijdens het onderzoek naar de beste technische oplossing hiervoor is gebleken dat we dat in deze straten nog niet kunnen toepassen. Er zijn op dit moment nog te veel risico’s en onzekerheden. Wel zetten we het onderzoek door zodat we in de toekomst, in soortgelijke situaties, wel gebruik kunnen maken van waterdoorlatende verharding in parkeervakken.

Vervolg en planning

Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld starten we met het vervolgtraject. De globale planning is als volgt:

 • April t/m juni: Technische uitwerking en bestek
 • Juli t/m augustus: Aanbesteding
 • September t/m februaris: Uitvoering (Galvani-, Ohm- en Voltastraat)

De exacte planning en fasering van de drie projecten bepalen we op het moment dat een aannemer geselecteerd is. Het is nog niet bekend met welke straat we starten.

Vergunningstrajecten

Om in de straat eenrichtingsverkeer in te kunnen stellen wordt een verkeersbesluit genomen. De planning is om dit besluit in mei te publiceren. Hiertegen kan door iedereen formeel bezwaar aangetekend worden. Om de bomen aan de noordzijde in het hofje te kunnen kappen wordt een kapvergunning aangevraagd. Deze bomen worden vervangen voor andere soorten. 

Uitvoering

Ruim voorafgaand aan de start uitvoering ontvangt u van ons een brief met een uitleg over de praktische zaken. Denk bijvoorbeeld aan wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl

 

Vervolg herinrichting Voltastraat  

Begin 2020 vond de inloopavond voor de herinrichting van de Voltastraat plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen reageren op het voorstel. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over het eenrichtingsverkeer en wat dat betekent voor de omringende straten. Daarom hebben we ons de afgelopen periode gebogen over de gehele verkeerskundige structuur van uw buurt.

Verkeer in de buurt

In het plan voor de verkeerskundige structuur komen zaken als een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid en parkeergelegenheid aanbod. Na ons onderzoek is gebleken dat het instellen van eenrichtingsverkeer goed past binnen de gehele verkeersstructuur van de buurt. We voorzien dan ook geen problemen met de verkeersdoorstroming. Een bijkomend voordeel van het versmallen van de straat is dat het mogelijk is om aan beide kanten een trottoir aan te leggen. Dit maakt de straat veiliger. Ook leggen we in de parkeervakken waterdoorlatende verharding aan. Hierdoor wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Uw reacties en opmerkingen

De overige reacties hebben we zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het aangepaste plan. Zo hebben we op de kruising Voltastraat-Pascallaan een verkeersremmend plateau verwerkt. Helaas lukte het niet om alle opmerkingen te verwerken maar we hopen dat u zich kunt vinden in de gemaakte afwegingen.

Vragen en opmerkingen

Vanwege de corona richtlijnen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp in een bewonersbijeenkomst mondeling aan u toe te lichten. Daarom is bij deze brief zowel het aangepaste ontwerp (pdf, 10336 kb) als een overzicht van de gemaakte op- en aanmerkingen toegevoegd, inclusief de beantwoording (pdf, 9 kb) daarop. Graag horen we of u op basis hiervan nog vragen of opmerkingen heeft.

U kunt uw vragen en opmerkingen telefonisch of per mail doorgeven voor 1 februari aan de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl.

Definitief ontwerp en uitvoering

We wachten uw eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze brief af voordat we het ontwerp definitief maken. Het college van B&W zal vervolgens het definitief ontwerp en het bijbehorende financiële plaatje vaststellen. Daarna kunnen we de technische voorbereiding en aanbesteding oppakken. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede deel van 2021 plaatsvinden.  

 

Vervolg herinrichting Ohmstraat  

Begin 2020 vond de inloopavond voor de herinrichting van de Ohmstraat plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen reageren op het voorstel. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over het afsluiten van de straat en wat dat betekent voor de omringende straten. Daarom hebben we ons de afgelopen periode gebogen over de gehele verkeerskundige structuur van uw buurt.

Verkeer in de buurt

In het plan voor de verkeerskundige structuur komen zaken als een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid en parkeergelegenheid aanbod. Na ons onderzoek is gebleken dat het afsluiten van de Ohmstraat goed past binnen de gehele structuur. We voorzien dan ook geen problemen met de verkeersdoorstroming. Een bijkomend voordeel van de afsluiting is dat er extra ruimte voor groen ontstaat. Dit zorgt voor een fijnere leefomgeving. In de parkeervakken leggen we waterdoorlatende verharding aan. Via deze verharding en het groen wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Uw reacties en opmerkingen

De overige reacties hebben we zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het aangepaste plan. Zo hebben we in de Pascallaan een verkeersremmend plateau verwerkt en in de Ohmstraat komt er een voet/fietspad ter hoogte van de afsluiting. Helaas lukte het niet om alle opmerkingen te verwerken maar we hopen dat u zich kunt vinden in de gemaakte afwegingen.

Vragen en opmerkingen

Vanwege de corona richtlijnen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp (pdf, 16712 kb) in een bewonersbijeenkomst mondeling aan u toe te lichten. Daarom is bij deze brief zowel het aangepaste ontwerp als een overzicht van de gemaakte op- en aanmerkingen toegevoegd, inclusief de beantwoording (pdf, 12 kb) daarop. Graag horen we of u op basis hiervan nog vragen of opmerkingen heeft.

Uw kunt u vragen en opmerkingen telefonisch of per mail doorgeven voor 1 februari aan de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl.

Definitief ontwerp en uitvoering

We wachten uw eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze brief af voordat we het ontwerp definitief maken. Het college van B&W zal vervolgens het definitief ontwerp en het bijbehorende financiële plaatje vaststellen. Daarna kunnen we de technische voorbereiding en aanbesteding oppakken. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede deel van 2021 plaatsvinden.  

 

 

Vervolg herinrichting Galvanistraat

Begin 2020 vond de inloopavond voor de herinrichting van de Galvanistraat plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen reageren op het voorstel. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over het eenrichtingsverkeer en wat dat betekent voor de omringende straten. Daarom hebben we ons de afgelopen periode gebogen over de gehele verkeerskundige structuur van uw buurt.

Verkeer in de buurt

In het plan voor de verkeerskundige structuur komen zaken als een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid en parkeergelegenheid aanbod. Na ons onderzoek is gebleken dat het instellen van eenrichtingsverkeer in de Galvanistraat goed past binnen de gehele structuur. We voorzien dan ook geen problemen met de verkeersdoorstroming. Een bijkomend voordeel van het eenrichtingsverkeer is dat er meer ruimte voor groen ontstaat. Dit zorgt voor een fijnere leefomgeving. In de parkeervakken leggen we waterdoorlatende verharding aan. Hierdoor wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Uw reacties en opmerkingen

De overige reacties hebben we zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het aangepaste plan. Zo is het het hofje aan de noordzijde in het plan verwerkt. Helaas lukte het niet om alle opmerkingen te verwerken maar we hopen dat u zich kunt vinden in de gemaakte afwegingen.

Vragen en opmerkingen

Vanwege de corona richtlijnen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp in een bewonersbijeenkomst mondeling aan u toe te lichten. Daarom is bij deze brief zowel het aangepaste ontwerp (pdf, 19728 kb) als een overzicht van de gemaakte op- en aanmerkingen toegevoegd, inclusief de beantwoording (pdf, 9 kb) daarop. Graag horen we of u op basis hiervan nog vragen of opmerkingen heeft.

U kunt uw vragen en opmerkingen telefonisch of per mail doorgeven voor 1 februari aan de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl.

Definitief ontwerp en uitvoering

We wachten uw eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze brief af voordat we het ontwerp definitief maken. Het college van B&W zal vervolgens het definitief ontwerp en het bijbehorende financiële plaatje vaststellen. Daarna kunnen we de technische voorbereiding en aanbesteding oppakken. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede deel van 2021 plaatsvinden.

 

 

Natuurkundigenbuurt renovaties en reconstructies

In februari en maart 2020 hebben de inloopavonden plaatsgevonden voor enkele projecten in de Natuurkundigenbuurt, namelijk de Galvani-, Volta-, en Ohmstraat. Hieronder vindt u de voorlopige ontwerpen die op deze avonden zijn gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp van het hofje is in een later stadium opgesteld en gecommuniceerd met de direct aanwonenden. 

De op- en aanmerkingen zijn door de bewoners ingevuld op reactieformulieren. We bekijken momenteel welke op- en aanmerkingen we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het voorlopig ontwerp wordt uiteindelijk uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna wordt dit definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt.

Onderzoek

Omdat de mogelijke veranderingen in de straten ook gevolgen hebben voor de rest van de Natuurkundigenbuurt, willen we graag wat breder naar de Natuurkundigenbuurt kijken en daarna pas de straten aanpakken. Dit houdt echter wel in dat de herinrichting van de straten doorschuift van 2020 naar 2021.

Tijdens de inloopavonden hebben we gesproken over het instellen van éénrichtingsverkeer in de Galvani- en Voltastraat èn het afsluiten van de Ohmstraat. Deze verkeerskundige wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de betreffende straten maar ook voor de omringende straten in de omgeving. Het is daarom beter om éérst een verkeersplan voor de gehele Natuurkundigenbuurt op te stellen en daarna pas op straatniveau te gaan kijken.

We gebruiken de zomermaanden van 2020 om te kijken hoe we samen met de inwoners van de Natuurkundigenbuurt de buurt gaan bekijken en bespreken. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden en kansen.

Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.