Vervolg herinrichting Voltastraat  

Begin 2020 vond de inloopavond voor de herinrichting van de Voltastraat plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen reageren op het voorstel. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over het eenrichtingsverkeer en wat dat betekent voor de omringende straten. Daarom hebben we ons de afgelopen periode gebogen over de gehele verkeerskundige structuur van uw buurt.

Verkeer in de buurt

In het plan voor de verkeerskundige structuur komen zaken als een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid en parkeergelegenheid aanbod. Na ons onderzoek is gebleken dat het instellen van eenrichtingsverkeer goed past binnen de gehele verkeersstructuur van de buurt. We voorzien dan ook geen problemen met de verkeersdoorstroming. Een bijkomend voordeel van het versmallen van de straat is dat het mogelijk is om aan beide kanten een trottoir aan te leggen. Dit maakt de straat veiliger. Ook leggen we in de parkeervakken waterdoorlatende verharding aan. Hierdoor wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Uw reacties en opmerkingen

De overige reacties hebben we zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het aangepaste plan. Zo hebben we op de kruising Voltastraat-Pascallaan een verkeersremmend plateau verwerkt. Helaas lukte het niet om alle opmerkingen te verwerken maar we hopen dat u zich kunt vinden in de gemaakte afwegingen.

Vragen en opmerkingen

Vanwege de corona richtlijnen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp in een bewonersbijeenkomst mondeling aan u toe te lichten. Daarom is bij deze brief zowel het aangepaste ontwerp (pdf, 10336 kb) als een overzicht van de gemaakte op- en aanmerkingen toegevoegd, inclusief de beantwoording (pdf, 9 kb) daarop. Graag horen we of u op basis hiervan nog vragen of opmerkingen heeft.

U kunt uw vragen en opmerkingen telefonisch of per mail doorgeven voor 1 februari aan de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl.

Definitief ontwerp en uitvoering

We wachten uw eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze brief af voordat we het ontwerp definitief maken. Het college van B&W zal vervolgens het definitief ontwerp en het bijbehorende financiële plaatje vaststellen. Daarna kunnen we de technische voorbereiding en aanbesteding oppakken. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede deel van 2021 plaatsvinden.  

 

Vervolg herinrichting Ohmstraat  

Begin 2020 vond de inloopavond voor de herinrichting van de Ohmstraat plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen reageren op het voorstel. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over het afsluiten van de straat en wat dat betekent voor de omringende straten. Daarom hebben we ons de afgelopen periode gebogen over de gehele verkeerskundige structuur van uw buurt.

Verkeer in de buurt

In het plan voor de verkeerskundige structuur komen zaken als een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid en parkeergelegenheid aanbod. Na ons onderzoek is gebleken dat het afsluiten van de Ohmstraat goed past binnen de gehele structuur. We voorzien dan ook geen problemen met de verkeersdoorstroming. Een bijkomend voordeel van de afsluiting is dat er extra ruimte voor groen ontstaat. Dit zorgt voor een fijnere leefomgeving. In de parkeervakken leggen we waterdoorlatende verharding aan. Via deze verharding en het groen wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Uw reacties en opmerkingen

De overige reacties hebben we zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het aangepaste plan. Zo hebben we in de Pascallaan een verkeersremmend plateau verwerkt en in de Ohmstraat komt er een voet/fietspad ter hoogte van de afsluiting. Helaas lukte het niet om alle opmerkingen te verwerken maar we hopen dat u zich kunt vinden in de gemaakte afwegingen.

Vragen en opmerkingen

Vanwege de corona richtlijnen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp (pdf, 16712 kb) in een bewonersbijeenkomst mondeling aan u toe te lichten. Daarom is bij deze brief zowel het aangepaste ontwerp als een overzicht van de gemaakte op- en aanmerkingen toegevoegd, inclusief de beantwoording (pdf, 12 kb) daarop. Graag horen we of u op basis hiervan nog vragen of opmerkingen heeft.

Uw kunt u vragen en opmerkingen telefonisch of per mail doorgeven voor 1 februari aan de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl.

Definitief ontwerp en uitvoering

We wachten uw eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze brief af voordat we het ontwerp definitief maken. Het college van B&W zal vervolgens het definitief ontwerp en het bijbehorende financiële plaatje vaststellen. Daarna kunnen we de technische voorbereiding en aanbesteding oppakken. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede deel van 2021 plaatsvinden.  

 

 

Vervolg herinrichting Galvanistraat

Begin 2020 vond de inloopavond voor de herinrichting van de Galvanistraat plaats. Tijdens de bijeenkomst heeft u kunnen reageren op het voorstel. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over het eenrichtingsverkeer en wat dat betekent voor de omringende straten. Daarom hebben we ons de afgelopen periode gebogen over de gehele verkeerskundige structuur van uw buurt.

Verkeer in de buurt

In het plan voor de verkeerskundige structuur komen zaken als een goede doorstroming van het verkeer, veiligheid en parkeergelegenheid aanbod. Na ons onderzoek is gebleken dat het instellen van eenrichtingsverkeer in de Galvanistraat goed past binnen de gehele structuur. We voorzien dan ook geen problemen met de verkeersdoorstroming. Een bijkomend voordeel van het eenrichtingsverkeer is dat er meer ruimte voor groen ontstaat. Dit zorgt voor een fijnere leefomgeving. In de parkeervakken leggen we waterdoorlatende verharding aan. Hierdoor wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de bodem, komt er minder druk op het riool en wordt verdroging tegengegaan. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige straat.

Uw reacties en opmerkingen

De overige reacties hebben we zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het aangepaste plan. Zo is het het hofje aan de noordzijde in het plan verwerkt. Helaas lukte het niet om alle opmerkingen te verwerken maar we hopen dat u zich kunt vinden in de gemaakte afwegingen.

Vragen en opmerkingen

Vanwege de corona richtlijnen is het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp in een bewonersbijeenkomst mondeling aan u toe te lichten. Daarom is bij deze brief zowel het aangepaste ontwerp (pdf, 19728 kb) als een overzicht van de gemaakte op- en aanmerkingen toegevoegd, inclusief de beantwoording (pdf, 9 kb) daarop. Graag horen we of u op basis hiervan nog vragen of opmerkingen heeft.

U kunt uw vragen en opmerkingen telefonisch of per mail doorgeven voor 1 februari aan de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres w.coremans@oosterhout.nl.

Definitief ontwerp en uitvoering

We wachten uw eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze brief af voordat we het ontwerp definitief maken. Het college van B&W zal vervolgens het definitief ontwerp en het bijbehorende financiële plaatje vaststellen. Daarna kunnen we de technische voorbereiding en aanbesteding oppakken. Naar verwachting zal de uitvoering in het tweede deel van 2021 plaatsvinden.

 

 

Natuurkundigenbuurt renovaties en reconstructies

In februari en maart 2020 hebben de inloopavonden plaatsgevonden voor enkele projecten in de Natuurkundigenbuurt, namelijk de Galvani-, Volta-, en Ohmstraat. Hieronder vindt u de voorlopige ontwerpen die op deze avonden zijn gepresenteerd. Het voorlopig ontwerp van het hofje is in een later stadium opgesteld en gecommuniceerd met de direct aanwonenden. 

De op- en aanmerkingen zijn door de bewoners ingevuld op reactieformulieren. We bekijken momenteel welke op- en aanmerkingen we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het voorlopig ontwerp wordt uiteindelijk uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna wordt dit definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt.

Onderzoek

Omdat de mogelijke veranderingen in de straten ook gevolgen hebben voor de rest van de Natuurkundigenbuurt, willen we graag wat breder naar de Natuurkundigenbuurt kijken en daarna pas de straten aanpakken. Dit houdt echter wel in dat de herinrichting van de straten doorschuift van 2020 naar 2021.

Tijdens de inloopavonden hebben we gesproken over het instellen van éénrichtingsverkeer in de Galvani- en Voltastraat èn het afsluiten van de Ohmstraat. Deze verkeerskundige wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de betreffende straten maar ook voor de omringende straten in de omgeving. Het is daarom beter om éérst een verkeersplan voor de gehele Natuurkundigenbuurt op te stellen en daarna pas op straatniveau te gaan kijken.

We gebruiken de zomermaanden van 2020 om te kijken hoe we samen met de inwoners van de Natuurkundigenbuurt de buurt gaan bekijken en bespreken. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden en kansen.

Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.