Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Start uitvoering Oostelijke Persleiding tracé zuid Fase 2

Gemeente Oosterhout is bezig met het aanleggen van een rioolwaterpersleiding aan de oostzijde van Oosterhout.  Deze rioolwaterpersleiding wordt aangelegd om het bestaande overbelaste rioolstelsel van de gemeente te ontlasten en om nieuwe uitbreidingslocaties, zoals bijvoorbeeld de Contreie en Zwaaikom te kunnen aansluiten. Uiteindelijk willen we allemaal droge voeten houden en dat is dan ook het doel van deze werkzaamheden.

Maandag 28 2018 mei start aannemer Schapers & Zn met werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal Noord, in de berm langs het kanaal ter hoogte van Johan de Wittstraat. De werkzaamheden bestaan uit het gedeeltelijk aanleggen van een persleiding van het gemaal Paterserf naar het gemaal aan de Leijsenstraat.
De totale werkzaamheden moeten gereed zijn op 1 maart 2019. 

Verbetering

De uitvoering van bovenstaande werkzaamheden is de laatste fase van de totale aanleg van de oostelijke persleiding die ervoor zorgt dat het rioolwater via diverse gemalen wordt verpompt naar de waterzuivering (RWZI) van Waterschap Brabantse Delta. Het tracé dat nog aangelegd moet worden, bestaat uit leidingen in open ontgraving en een aantal gestuurde boringen.

Planning

  • 28 mei t/m 6 juli: Fase 1, Wilhelminakanaal Noord vanaf de Johan de Wittstraat tot de Thorbeckestraat;
  • 26 nov t/m 14 dec: Fase 1B, Europaweg vanaf Paterserf (gemaal) tot en met de kruising met de Burgemeester Holtroplaan;
  • 20 augustus t/m 21 september: Fase 2, Wilhelminkanaal Noord vanaf de Thorbeckestraat tot de Esdoornlaan;
  • 24 september t/m 26 oktober: Fase 3, Wilhelminakanaal Noord vanaf de Esdoornlaan tot langs de afrit A27;
  • 29 oktober t/m 8 februari: Fase 4, langs de A27;
  • 13 augustus t/m 16 november: Fase 5, Leijsenstraat vanaf het Helleke tot de Leijsendwarsstraat;
  • 19 november t/m 1 maart: Fase 6, Leijsendwarsstraat.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar en er wordt alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De aannemer zal de juiste datum van uitvoering communiceren met bewoners en bedrijven.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden? Open dan onderstaande tekeningen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de opzichter, de heer Will Schoemaker, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail w.schoemaker@oosterhout.nl.