Aanleiding

De buurt Oud-West Noord wordt in de periode 2022 - 2025 opnieuw ingericht. Enerzijds heeft dit te maken met de planontwikkeling De Zwaaikom en anderzijds met de noodzaak om de openbare ruimte te vernieuwen. De straten in het gebied tussen de Wilhelminalaan, Van Liedekerkestraat, Kanaalstraat en Wilhelminakanaal-Oost willen wij weer toekomstbestendig maken. Dit gaan wij doen in samenspraak met de inwoners en ondernemers in de buurt.

Globaal betekent de renovatie o.a.:

- Meer groenvoorzieningen en minder verharding met het oog op de klimaatverandering;
- Bomen vervangen waar nodig en behouden waar het kan;
- Verkeersveiligheidsmaatregelen 30 km/uur zone;
- Waar nodig aanpassen verkeerscirculatie, zoals éénrichtingsverkeer Koningsdijk-Mauritsstraat;
- Aanleg regenwaterriolering en vervangen/ renoveren gemengde riolen;
- Parkeermogelijkheden en aandacht voor oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Voor alle straten wordt een ontwerp gemaakt waarin bovenstaande aspecten aan bod komen. Daarnaast maken wij gebruik van de input die de bewoners ons aanreiken. Hiervoor voeren wij gesprekken en organiseren we bijeenkomsten tijdens de ontwerpfase.
De uitvoering van de herinrichting gaat gefaseerd, straat na straat, om de hinder te beperken.

Wilt u meer weten over onderstaande straten, klik op link:

Willem van Oranjestraat
- Julianalaan en Prins Hendriklaan
- Pottebakkerstraat en Van Liedekerkestraat

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met de projectleider de heer E. van der List. U kunt hem tijdens werkdagen bereiken op telefoonnummer 14 016