Willem van Oranjestraat: stand van zaken ontwerpproces

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Pannehoef op 22 november 2022 is het concept-ontwerp van de Willem van Oranjestraat getoond aan belangstellenden. Naar aanleiding van de ontvangen reacties wordt het ontwerp op onderdelen aangepast. Er zijn vooral opmerkingen gemaakt over de bedachte nieuwe locatie van het speeltuintje, het parkeren en de bereikbaarheid van opritten. Ook de (beperkte) toegankelijkheid van de straat voor de nood-en hulpdiensten bleek een punt van aandacht.

Aangepast ontwerp

Uiteraard willen we, samen met bewoners, tot een zo breed mogelijk gedragen definitief ontwerp komen. Daarom hebben we besloten om het conceptontwerp aan te passen. Wanneer de aanpassingen verwerkt zijn, volgt een nieuwe bijeenkomst waar het aangepaste ontwerp wordt toegelicht.

Vertraging

Door het aantal reacties maar vooral de aard daarvan, neemt het proces meer tijd in beslag dan eind vorig jaar was ingeschat. We willen namelijk goed de tijd nemen om alle ingekomen punten te beoordelen en waar mogelijk te verwerken in het aangepaste ontwerp. Zodra de datum van de volgende inloopbijeenkomst bekend is, ontvangen belanghebbende hiervoor een uitnodiging.

Inloopavond 22 november 2022

Op dinsdag 22 november organiseert de Gemeente Oosterhout een inloopavond over de herinrichting van de Willem van Oranjestraat. De inloopavond wordt gehouden in De Pannehoef.
U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Aanmelden voor de inloopavond is niet nodig.

Conceptontwerp (inrichtingsvoorstel)

De afgelopen periode heeft de gemeente een conceptontwerp (inrichtingsvoorstel) gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van idee├źn die bewoners hebben ingebracht. Voor de speeltuin in de Willem van Oranjestraat is het voorstel om deze naar een andere plek in de straat te verplaatsen. De tekeningen van het conceptontwerp worden tijdens de inloopavond getoond.
Heeft u vragen, dan bent u van harte welkom op dinsdag 22 november 2022.
Bent u verhinderd, dan kunt u vanaf 23 november alle stukken inzien via deze pagina. Er zal ook een reactieformulier worden toegevoegd. 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met de projectleider de heer E. van der List. U kunt hem tijdens werkdagen bereiken op telefoonnummer 14 0162.

 Bijlage

- Bewonersbrief, 21 maart 2023 (pdf 61 kb)
Bewonersbrief 3 november 2022 (pdf 62 kb)
- Conceptontwerp (inrichtingsvoorstel) (pdf 5.333 kb)
- Rioleringstekening (pdf 527 kb)
- Reactieformulier (pdf 527 kb)