Willem van Oranjestraat: definitief ontwerp vastgesteld

Op dinsdag 10 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp voor de Willem van Oranjestraat vastgesteld.

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben bewoners hun reactie gegeven. Die reacties zijn zoveel mogelijk meegenomen in het definiteve ontwerp (pdf 5.824 kb).
Van alle ingediende reacties hebben wij een reactienota (pdf 107 kb) opgesteld met antwoorden en uitleg over de gemaakte keuzes. 

Hoe gaat de nieuwe inrichting eruit zien?

Het al dan niet verplaatsen van de speeltuin was het meest besproken onderwerp. De speeltuin blijft uiteindelijk op de huidige locatie. De speeltoestellen worden vernieuwd. Daarvoor moeten een paar aanpassingen worden gedaan. Twee van de drie bomen halen we weg en die vervangen we door twee nieuwe bomen. De nieuwe inrichting van de speeltuin, de aanpassingen aan de bestrating, de parkeerplaatsen en de groenvoorzieningen zijn te zien op het definitief ontwerp.
 

Start uitvoering werkzaamheden op maandag 18 december 2023

Op maandag 18 december 2023 start aannemer Schapers B.V. met de werkzaamheden in de Willem van Oranjestraat. De aannemer werkt tot en met vrijdag 22 december 2023, daarna hebben ze vakantie. Op maandag 8 januari 2024 gaat de aannemer weer verder met de werkzaamheden.
Wenst u meer informatie over de werkzaamheden, klik dan op de bewonersbrief
(pdf 170 kb).

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer M. Timmermans. U kunt hem tijdens werkdagen bereiken op telefoonnummer 0162 – 48 93 19.
U kunt ook contact opnemen met de uitvoerder van aannemer Schapers B.V., de heer
J. van den Bliek. De heer Van den Bliek is op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0162 – 51 25 51.

Contact

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op met de projectleider de heer E. van der List. U kunt hem tijdens werkdagen bereiken op telefoonnummer 14 0162.

Informatie

- Bewonersbrief 12-12-2023, Start uitvoering werkzaamheden maandag 18 december 2023 (pdf 170 kb)
Definitief Ontwerp Willem van Oranjestraat (pdf 5.824 kb)
- Reactienota Willem van Oranjestraat 28-9-2023 (pdf 107 kb)
- Bewonersbrief Ontwerp Willem van Oranjestraat vastgesteld. (pdf 62 kb)
Bewonersbrief, 22 augustus 2023, Uitnodiging herinrichting Willem van Oranjestraat op 5 september 2023 (pdf 62 kb)
Concept-ontwerp Willem van Oranjestraat 15 mei 2023  (pdf 5.335 kb)
Bewonersbrief, 1 mei 2023, Uitnodiging informatieavond herinrichting Willem van Oranjestraat (pdf 66 kb)
Bewonersbrief, 21 maart 2023 (pdf 61 kb)
Bewonersbrief 3 november 2022 (pdf 62 kb)
- Conceptontwerp (inrichtingsvoorstel) november 2022 (pdf 5.333 kb)
- Rioleringstekening (pdf 527 kb)
- Reactieformulier (pdf 527 kb)