Resterende werkzaamheden Bromtol

Als het weer het toelaat vinden er komend weekend afrondende werkzaamheden plaats op de rotonde Bromtol.
Zaag/kitwerk van o.a. Brieltjensweg waarvoor deze afgesloten wordt van zaterdag 30 oktober 7:00 uur t/m maandag 1 november 6:00 uur. 
Er wordt een lokale omleiding ingesteld. Overdag worden, naast de omleiding, verkeersregelaars ingezet.

In datzelfde weekend (30/31 okt) worden tevens op andere rijstroken en op de rotonde kleinschalige werkzaamheden uitgevoerd.

Wilt u de totale planning bekijken, klik dan op overallplanning Rotonde Bromtol (pdf, 83 kb)..

Nacht- en weekendafsluitingen

In de maand september zijn er verschillende nacht- en weekendafsluitingen.
De globale planning van de aannemer Den Ouden vind u hier (PDF, 100 KB). Het weer is van invloed op de werkzaamheden. Het is dus mogelijk dat, vanwege het weer, wat werkzaamheden verplaatst worden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Fleur Kuijper, 073-5431000, f.kuijper@denoudengroep.com

Aansluiting Technologieweg op nieuwe rotonde Bromtol en afsluiting Brieltjensweg

Op maandag 28 juni sluit Den Ouden Groep het autoverkeer, dat vanaf de Technologieweg (industrieterrein Weststad) komt aanrijden, aan op de nieuwe rotonde. Op datzelfde moment gaat de Brieltjensweg dicht voor autoverkeer zodat er onderhoud aan het asfalt kan plaatsen. Het autoverkeer richting Oosterhout rijdt via de Kanaalweg-West/Oost. Het autoverkeer richting Geertruidenberg, Raamsdonkveer en industrieterrein Plukmade rijdt via de A59/A27. Deze omleidingen gelden tot en met vrijdag 6 augustus 2021.

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden, omleidingen enz.? bekijk dan onderstaande tekeningen.

 

Extra onderhoud aan de Weststadweg

De aanleg van rotonde de Bromtol en de fietstunnel verlopen voorspoedig. De gemeente Oosterhout heeft Den Ouden Groep gevraagd extra onderhoud uit te voeren aan de Weststadweg. In het laatste weekend van april en het eerste weekend van mei zal de Weststadweg hiervoor volledig afgesloten zijn.

Nieuwe rotonde en fietstunnel

Den Ouden Groep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de rotonde en de aanleg van de fietstunnel. De stort van de betonverharding voor de rotonde is bijna afgerond. Vorige week zijn de betonnen elementen van de fietstunnel geplaatst. De komende periode werkt Den Ouden Groep verder aan betonverhardingen en de verdere inrichting. Ook de toeritten van de fietstunnel worden gerealiseerd.

Extra onderhoud Weststadweg

Het betonnen wegdek van de Weststadweg is op gedeeltes toe aan reparatie. Den Ouden Groep gaat het extra onderhoud uitvoeren in het weekend. Het onderhoud vangt aan op vrijdag 23 april 20:00 tot maandag 26 april 5:00. De Weststadweg richting Made is daarbij volledig afgesloten voor autoverkeer. Daarnaast zal één rijstrook op de Weststadweg, vanaf de Bovensteweg richting de rotonde, eveneens afgesloten zijn. Vanaf maandag 26 april 05:00 is de Weststadweg weer volledig bereikbaar voor autoverkeer. Het weekend erna werkt de aannemer ook aan de reparatie van het wegdek. Vanaf vrijdag 30 april 20:00 tot maandag 05:00 zal de Weststadweg van en naar Made afgesloten zijn voor autoverkeer. Tijdens de afsluitingen wordt het autoverkeer lokaal omgeleid met gele verkeersborden.

De werkzaamheden van de betonreparaties zijn afhankelijk van het weer. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de weekendwerkzaamheden uitgesteld worden. Wanneer dit aan de orde is dan volgt hierover nadere berichtgeving. In juni zal de aannemer nog een weekend werken om het wegdek te repareren. Deze data en afsluitingen zullen op een later moment gecommuniceerd worden.

Rotonde Bromtol reconstructie

De werkzaamheden voor reconstructie van rotonde de Bromtol verlopen voorspoedig.Tijdens het overgangsweekend op 7 en 8 november is het verkeer op de Weststadweg onder begeleiding van verkeersregelaars omgezet naar de tijdelijke rotonde. Ook zijn aansluitingen op de tijdelijke rotonde gerealiseerd. Vanaf maandag 5:00 uur reed het autoverkeer vanaf en naar alle richtingen over de tijdelijke rotonde. Tijdens het overgangsweekend is het kunstwerk op de rotonde gedemonteerd en weggehaald. De Bromtol verhuist tijdelijk naar Geertruidenberg waar Siemerink het kunstwerk zal restaureren. Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden in juli 2021 wordt de Bromtol weer teruggeplaatst. Den Ouden Groep heeft eerder de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast zijn er tijdelijke duikers aangelegd en is er een fietsoversteek gemaakt op de Brieltjensweg. 

Nieuwe rotonde en fietstunnel

Den Ouden Groep zal tijdens fase 2 van het project bezig zijn met het vernieuwen van de rotonde en het aanleggen van de fietstunnel. Vanaf april 2021 zal de nieuwe rotonde stapsgewijs in gebruik worden genomen.

Wat vooraf ging

Gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep hebben op maandag 21 september op het stadhuis in Oosterhout de realisatieovereenkomst getekend voor de reconstructie van rotonde de Bromtol. De huidige rotonde maakt plaats voor een vijftaks turborotonde met een fietstunnel en het kunstwerk, ontworpen door Piet Hohmann, wordt gerestaureerd. De totale aanneemsom voor de realisatie van het project bedraagt ca. € 4.100.000,-.

In de afgelopen maanden werkten de gemeente Oosterhout en Den Ouden Groep samen in een bouwteam aan het opstellen van het Uitvoeringsontwerp. Op donderdag 10 september presenteerden zij dit ontwerp tijdens een inloopavond bij het stadhuis en beantwoordden zij de vragen van de geïnteresseerden. Sinds maandag is Den Ouden Groep bezig met inrichten van het depot en het ketenterrein. Vanaf week 40 starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Aanleiding

De aanleiding voor het project is de toenemende verkeersdruk en verkeersonveiligheid op de huidige rotonde. De toekomstige vijftaks turborotonde voorziet in het opvangen van het autoverkeer bij Weststad en het faciliteren van een betere doorstroming. Het aanleggen van fietstunnel tussen de Stelvenseweg en de Technologieweg verbetert de verkeersveiligheid: fietsers hoeven namelijk maar één keer over te steken.

Duurzaamheid

Behalve een verkeerskundige verbetering is in het project ook aandacht geschonken aan het gebruik van duurzame materialen. Het gebruik van beton met minder cementtoevoeging en hergebruik van vrijkomende materialen zijn voorbeelden hiervan.
Voor de ecologie wordt een nieuwe faunaduiker aangebracht onder de Technologieweg en zullen faunarasters geplaatst worden. Daarnaast is ervoor gekozen om een hogere compensatie van groen in de nieuwe situatie te realiseren en legt Den Ouden Groep tussen de Weststadweg en de A59 een klimaatbos aan om de CO2 in de omgeving te reduceren.

Realisatie

Om de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming van het kruispunt ook tijdens de uitvoering te borgen, legt Den Ouden Groep een tijdelijke rotonde aan. Het aanleggen van deze tijdelijke rotonde, die naast de huidige rotonde komt te liggen, betreft de eerste fase van de uitvoering. De tijdelijke rotonde is begin november gereed. Het eerste weekend van november gaat het verkeer over op de tijdelijke rotonde. Tijdens hetzelfde weekend wordt het kunstwerk gedemonteerd en verplaatst naar Siemerink in Geertruidenberg waar deze gerestaureerd zal worden.
De rest van dit jaar en het begin van 2021 zal Den Ouden Groep in fase 2 bezig zijn met het vernieuwen van de rotonde en het aanleggen van de fietstunnel. Rond april 2021 zal fase 2 gereed zijn en zal er overgegaan worden naar de volgende fasen van het project: fase 3 en 4. De nieuwe rotonde zal dan stapsgewijs in gebruik genomen gaan worden. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van fase 3 en 4 volgt in het eerste kwartaal van 2021. De oplevering staat gepland in juli 2021.

Meer informatie en de laatste updates over het project vindt u onderstaand.

Algemene presentatie  

Presentatie Raadsinformatieavond 1 september 2020
pdf-bestand, 3256 kB

Planning

Mijlpalenplanning
pdf-bestand, 122 kB

Visualisaties

Verkeersmaatregelen

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Bent u benieuwd naar deze fasering? Open dan onderstaande tekeningen:

 

Ontwerptekeningen

Kaptekening
pdf-bestand, 1707 kB

Situatietekening bypass
pdf-bestand, 2096 kB

Situatietekening bovengronds
pdf-bestand, 1337 kB

Bebakening en markering
pdf-bestand, 3069 kB

Bewegwijzering
pdf-bestand,3498 kB

Landschapsplan
pdf-bestand, 2822 kB