Herbezinningsontwerp Bromtol

In februari 2020 heeft de gemeenteraad van Oosterhout het “herbezinningsontwerp Bromtol” vastgesteld. Aansluitend op dit besluit is de aanbestedingsprocedure voor het project gestart. Er is gekozen voor een bouwteamaanpak. Dit houdt in dat de opdrachtnemer/aannemer 2 stappen doorloopt:

  1. Samen met de opdrachtgever het ontwerp verder uitwerken tot een uitvoeringsgereed pakket van maatregelen, tekeningen, vergunningen, onderzoeken, financiële onderbouwing, etc.
  2. Als alles naar wens van de opdrachtgever is, dan krijgt de opdrachtnemer een akkoord voor de 2e fase: het fysiek uitvoeren van het project “Reconstructie Bromtol”. 

De aanbestedingsprocedure die is doorlopen, is door aannemingsbedrijf Den Ouden uit Schijndel gewonnen. Samen met de gemeente is Den Ouden bezig om het verkeerskundig ontwerp, dat door de raad is vastgesteld, verder uit te werken tot een uitvoeringsontwerp.

Als tussenfase is het definitief ontwerp met de belanghebbenden, die in het voortraject betrokken zijn geweest, besproken om er zo zeker van te zijn dat we niets over het hoofd zien wat invloed kan hebben op bedrijven, bewoners en/of gebruikers. 

Wilt u meer informatie over het project? Open dan onderstaande documenten.

Heeft u naar aanleiding van deze documenten vragen, dan kunt u via de mail contact opnemen met de omgevingsmanager van Den Ouden: bromtol@denoudengroep.com.  Heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar: Bart Kokken via het telefoonnummer 14 0162.