Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Start uitvoering Slotlaan en aanpassing water Slotjesveld

Dinsdag 22 mei start aannemer Elshout Breda met de geplande werkzaamheden in de Slotlaan en op het Slotjesveld. De planning is eind juli de werkzaamheden af te ronden.
De Slotlaan, tussen Ridderstraat en Brabantlaan, krijgt een nieuwe inrichting. De voetgangersverbinding tussen het parkeerterrein en het centrum wordt verbeterd en aan de westzijde wordt een vrijliggend verhoogd fietspad aangelegd. In het Slotjesveld wordt de waterkwaliteit verbeterd door de waterpartijen groter te maken en met elkaar te verbinden voor een betere doorstroming. Daarnaast wordt het pad naar  het gemeentehuis opgeknapt.
Bent u benieuwd naar het ontwerp? Open dan het definitief ontwerp Slotlaan-Slotjesveld (pdf, 6437 kB).

Verbetering

In de Slotlaan wordt het trottoir langs kasteeltje Limburg verbreed voor de veiligheid en voor een betere verbinding tussen parkeerterrein en centrum. Aan de westzijde wordt een vrijliggend verhoogd fietspad aangelegd. Voor het fietspad is het nodig de rijbaan iets te versmallen en de parkeervakken te laten vervallen, ook om het groen en de monumentale bomen iets meer ruimte te geven.
Het Slotjesveld wordt heringericht. De waterpartijen worden groter en met elkaar verbonden. De paden krijgen onderhoud en het dierenparkje wordt aangepast vanwege de uitbreiding van de vijver en meer ruimte voor het pad tussen het kasteeltje en het dierenparkje.

Planning

  • 22 en 23 mei: Voorbereidende werkzaamheden
  • 29 mei: Start van de werkzaamheden
  • Eind juli: Einde werkzaamheden
  • November: Aanbrengen beplanting

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Om het werk zo snel mogelijk af te ronden, is de Slotlaan tussen Ridderstraat en Brabantlaan gedurende de werkzaamheden afgesloten.
De woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar. Waar mogelijk worden houten/kunststof loopschotten toegepast. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer Rob Jansen, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail r.jansen@oosterhout.nl.