De samenhang van de Snelfietsroute Tilburg-Breda en de ontsluiting Dorst-West zit in het ontwerp van de aansluiting op de N282. Samen met de provincie Noord-Brabant (wegbeheerder N282) is de gemeente in gesprek over het ontwerp van het kruispunt of rotonde. De Snelfietsroute Tilburg-Breda wordt door de gemeente Breda gerealiseerd tot aan de gemeentegrens parallel aan de Rijksweg. Doordat de Snelfietsroute Tilburg-Breda onderdeel wordt van het kruispunt/rotonde zijn deze twee projecten samengevoegd tot één project.

Snelfietsroute Tilburg-Breda

In 2018 heeft de gemeente Oosterhout samen met de provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten een bestuursovereenkomst ondertekend die de komst van de Snelfietsroute Tilburg-Breda garandeert. Een snelfietsroute is een verbindingsweg voor fietsers. Deze fietsverbinding loopt in het meest ideale geval als een rechte lijn tussen twee steden, in dit geval Tilburg en Breda. Verschillende snelfietsroutes samen vormen een netwerk, waarmee regionaal fietsverkeer gestimuleerd wordt. De doelgroep voor snelfietsroutes bestaat uit mensen die op weg zijn naar het werk, naar school of naar zakelijke afspraken. Ook fietskoeriers rekenen we tot deze groep. Voor deze mensen zijn korte en betrouwbare reistijden belangrijk. Recreatieve fietsers zijn natuurlijk ook van harte welkom op de snelfietsroute.

Ontsluiting Dorst-West

Met de komst van de woningbouwontwikkeling Tuindorp in Dorst heeft de gemeente besloten een directe ontsluiting te realiseren vanaf de Baarschotsestraat op de N282. Deze ontsluiting heeft als doel de Baarschotsestraat en de Spoorstraat te ontlasten van verkeer in de ochtend en avondspits.

Planning

Momenteel is de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Oosterhout bezig met een planstudie over het tracé van de Snelfietsroute Tilburg-Breda. Er wordt onderzocht welke variant (langs de Rijksweg of gedeeltelijk over de Baarschotsestraat) de voorkeur heeft. Gedurende het onderzoek worden belanghebbenden gehoord over deze tracés.

De ambitie is om in het 1ste kwartaal van 2022 het college van Burgemeester en Wethouders een besluit te laten nemen over het uit te voeren tracé. De planstudie van de provincie Noord-Brabant is hier onderdeel van. Zodra het tracé van de snelfietsroute bekend is kan ook de aansluiting Dorst-West verder worden opgepakt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Monique van Bijnen, telefoonnummer 14 0162, of via het e-mailadres m.van.bijnen@oosterhout.nl.