Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Reconstructie hoofdrijbaan Vondellaan

Op dinsdag 29 januari 2019 is er een inloopavond geweest in de Verrijzeniskerk. Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben daar de tekening van de nieuwe inrichting bekeken en vragen gesteld.

De reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 25 maart t/m 3 mei 2019. 

Werkzaamheden

In verband met de verkeersveiligheid wordt de asfaltdeklaag van de hoofdrijbaan vervangen (tussen de Beneluxweg en de Melis Stokelaan). De weg wordt versmald van ongeveer 7,5 meter naar circa 6 meter. Dit zorgt ervoor dat minder regenwater wordt opgevangen en moet worden afgevoerd (klimaatbestendigheid). De versmalling van de hoofdrijbaan past bij de huidige functionaliteit van de 50-km-weg.
Met het huidige verkeersbeeld is het logisch om fietsers via de parallelwegen te laten rijden (30-km/u-zones). Het huidige voetpad langs de hondenuitlaatstrook, gelegen aan de noordzijde van de hoofdrijbaan tussen de Ranonkelstraat en de Beneluxweg, wordt gewijzigd in een gecombineerd voet-/fietspad. De hoofdrijbaan is en blijft geschikt voor bevoorradingsverkeer van en naar winkelcentrum Zuiderhout.

De bestaande hoofdgroenstructuur blijft gehandhaafd. Wel worden er 6 zieke bomen in het werk gerooid. De bomen worden één op één gecompenseerd.

De bestaande armaturen van de lichtmasten worden in het project omgebouwd naar LED-straatverlichting (duurzaam).

Ben je benieuwd naar het ontwerp? Open dan de uitvoeringstekening Vondellaan reconstructie hoofdrijbaan (pdf, 399 kB). 

Verkeersmaatregelen

Meer informatie

Hebt u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer Jan van Rooten, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail j.van.rooten@oosterhout.nl.