Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

8 april start werkzaamheden reconstructie hoofdrijbaan Vondellaan

Van maandag 8 april tot uiterlijk 17 mei vinden er werkzaamheden plaats in de Vondellaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS uit Roosendaal.

De woningen gelegen aan de parallelwegen blijven normaal bereikbaar. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De faseringstekeningen vindt u onderaan deze pagina.

De aannemer bezorgt kort voor aanvang van de werkzaamheden nog een brief met praktische informatie over de uitvoeringsfase bij de direct omwonenden.

Achtergrond

De asfaltdeklaag van de hoofdrijbaan wordt vervangen (tussen de Beneluxweg en de Melis Stokelaan) en de weg wordt versmald van circa 7,5 meter naar circa 6 meter. Door de wegversmalling wordt er minder regenwater opgevangen en afgevoerd (klimaatbestendigheid).
De versmalling van de hoofdrijbaan past bij de huidige functionaliteit van de 50-km-weg. Met het huidige verkeersbeeld is het logisch om fietsers via de parallelwegen te laten rijden (30- km/u-zones). Het huidige voetpad langs de hondenuitlaatstrook, gelegen aan de noordzijde van de hoofdrijbaan tussen de Ranonkelstraat en de Beneluxweg, wordt gewijzigd in een gecombineerd voet-/fietspad. De hoofdrijbaan is en blijft geschikt voor bevoorradingsverkeer van en naar het winkelcentrum Zuiderhout.

De bestaande hoofdgroenstructuur blijft gehandhaafd. Zes zieke bomen zijn begin maart gerooid. De bomen worden één op één gecompenseerd. Deze worden naar verwachting in november weer geplant (plantseizoen). De bestaande armaturen van de lichtmasten worden in het project omgebouwd naar LED-straatverlichting (duurzaam).

Meer informatie

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen aan de projectleider, de heer Van Rooten. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162. Voor meer informatie over de werkzaamheden zelf neemt u contact op met de gemeentelijke toezichthouder, de heer Loonen, via telefoonnummer 14 0162.

 

 

Inloopavond 29 januari 2019 - beantwoording inspraakreacties

Op 29 januari 2019 is tijdens de inloopavond een aantal vragen gesteld.

De vragen met de beantwoording vindt u hier: beantwoording inspraakreacties

Reconstructie hoofdrijbaan Vondellaan

Op dinsdag 29 januari 2019 is er een inloopavond geweest in de Verrijzeniskerk. Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben daar de tekening van de nieuwe inrichting bekeken en vragen gesteld.

De reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 25 maart t/m 3 mei 2019. 

Werkzaamheden

In verband met de verkeersveiligheid wordt de asfaltdeklaag van de hoofdrijbaan vervangen (tussen de Beneluxweg en de Melis Stokelaan). De weg wordt versmald van ongeveer 7,5 meter naar circa 6 meter. Dit zorgt ervoor dat minder regenwater wordt opgevangen en moet worden afgevoerd (klimaatbestendigheid). De versmalling van de hoofdrijbaan past bij de huidige functionaliteit van de 50-km-weg.
Met het huidige verkeersbeeld is het logisch om fietsers via de parallelwegen te laten rijden (30-km/u-zones). Het huidige voetpad langs de hondenuitlaatstrook, gelegen aan de noordzijde van de hoofdrijbaan tussen de Ranonkelstraat en de Beneluxweg, wordt gewijzigd in een gecombineerd voet-/fietspad. De hoofdrijbaan is en blijft geschikt voor bevoorradingsverkeer van en naar winkelcentrum Zuiderhout.

De bestaande hoofdgroenstructuur blijft gehandhaafd. Wel worden er 6 zieke bomen in het werk gerooid. De bomen worden één op één gecompenseerd.

De bestaande armaturen van de lichtmasten worden in het project omgebouwd naar LED-straatverlichting (duurzaam).

Ben je benieuwd naar het ontwerp? Open dan de uitvoeringstekening Vondellaan reconstructie hoofdrijbaan (pdf, 399 kB). 

Verkeersmaatregelen

Meer informatie

Hebt u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer Jan van Rooten, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail j.van.rooten@oosterhout.nl.