Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Informatieavond ontwerp Vrachelsestraat

De Vrachelsestraat (het deel tussen de Herstraat en de Heijligerweg) krijgt een nieuwe inrichting. Op woensdag 30 mei van 19.00-20.30 wordt het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. De informatieavond vindt plaats in basisschool De Achthoek, Houtse Heuvel 3 in Den Hout.

Voorlopig ontwerp Vrachelsestraat

Door de komst van De Contreie is de functie van de weg gewijzigd van een landbouwweg en ontsluiting van Den Hout naar een weg binnen de bebouwde kom.
Met de herinrichting wordt de Vrachelsestraat omgebouwd naar een dorpsstraat met een “elementen”- verharding die aansluit op het al uitgevoerde deel in De Contreie (tussen Heijligerweg en Bronstijd). Een straat passend bij het dorpse karakter van Den Hout.
Samen met de herinrichting wordt tevens de verkeersveiligheid vergroot voor de fietsers. Zij krijgen in het nieuwe profiel meer ruimte door de snelheid voor gemotoriseerd verkeer te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Naast bebording wordt de snelheid verlaagd door de straat te versmallen, plateaus aan te leggen bij de kruisingen en versmallingen op de tussenliggende wegvakken.
Door het plaatsen van enkele bomen en hagen vind er tevens een visuele versmalling en vergroening plaats en is de verwachting dat de beleving van de straat wordt verbeterd.
Ondergronds wordt het drukriool vervangen door een vrijvervalriool wat resulteert in lagere beheerskosten.

Inloopavond

Voor de Vrachelsestraat is een voorlopig ontwerp gemaakt. Tijdens de informatieavond wordt het ontwerp toegelicht en aansluitend kan het ontwerp worden ingezien en kunnen er vragen worden gesteld aan de aanwezige medewerkers. De opmerkingen worden, waar mogelijk, meegenomen in het definitief ontwerp. 

Tijdens deze informatieavond worden bezoekers ook geïnformeerd over de voorgenomen herinrichting ter hoogte van de woningbouwlocatie aan de Vrachelsestraat 85.

Planning

  • woensdag 30 mei: informatieavond voorlopig ontwerp
  • juni/juli: Uitwerken definitief ontwerp en het maken van een bestek
  • augustus/september: Aanbesteding van het werk
  • oktober 2018-maart 2019: Uitvoering werkzaamheden

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Er zal steeds een deel van de straat opengebroken zijn, waardoor doorgaand verkeer in de Vrachelsestraat niet mogelijk is. Aanliggende percelen blijven bereikbaar. Voor fietsers en voetgangers wordt tijdens de werkzaamheden een verbinding in stand gehouden. Wij vragen uw begrip voor de tijdelijke overlast.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met  de projectleider van de gemeente Oosterhout, de heer Rob Jansen via telefoonnummer 14 0162. U kunt ook via het contactformulier op www.oosterhout.nl uw vraag stellen.