Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Terugblik inloopavond 1 oktober 2019

Met een goede opkomst van enkele tientallen betrokken bewoners uit de omgeving van het park Waterbeemd kijkt de gemeente terug op een geslaagde bijeenkomst bij de Montessorischool.

Over het algemeen werd het (concept)ontwerp goed ontvangen. Naar aanleiding van gestelde vragen en ingebrachte suggesties wordt het ontwerp de komende weken op een aantal punten nog wat aangepast. Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen worden meegenomen.

Vervolgens stelt het college van Burgemeester en Wethouders het definitieve ontwerp vast.

De diverse procedures, zoals de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen, kunnen dan worden doorlopen.

Als de verdere voorbereidingen goed verlopen, kan er komende winter een start gemaakt worden met de uitvoeringsfase.

Meer informatie

Via onderstaande links kunt u de tekeningen bekijken.

 

 

 

Inloopavond ontwerp vijver en park Waterbeemd

Op dinsdag 1 oktober 2019 is er een inloopavond in de Montessorischool over het ontwerp voor de vijver en het parkje tussen de Waterbeemd en Oosterbeemd/Noorderbeemd. U kunt binnen lopen tussen 19.00 uur en 20.30 uur. Rond 20.45 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

De nieuwe situatie van het parkje rondom de waterpartij, zoals de groenvoorzieningen en de wandelpaden, wordt op de ontwerptekeningen getoond. Met de aanwezige medewerkers van de gemeente kunt u van gedachten wisselen over de voorgestelde aanpassingen.

Wat gaat er veranderen?

De waterpartij langs de Waterbeemd en de openbare ruimte eromheen is dringend aan een opknapbeurt toe. In samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta is besloten de versleten beschoeiing te vervangen en de waterloop her en der iets te veranderen. Op diverse plekken worden de oevers minder steil gemaakt, zodat de beschoeiing daar achterwege kan blijven. Dit heeft wel gevolgen voor de wandelpaden die, vooral achter de Oosterbeemd, iets worden verlegd.

De bomenrij en de haag langs de Waterbeemd worden helemaal weggehaald en vervangen door nieuwe bomen die wat verder van de woningen in het gras worden geplant. Ook aan de achterzijde van de woningen aan de Oosterbeemd worden bomen verwijderd en de struiken flink gesnoeid of zelfs weggehaald. Dit met als doel het gebied wat opener en toegankelijker te maken. Langs de vijver en in de gazons naast het voetbalveld en achter de Montessorischool worden ter compensatie nieuwe bomen geplant. Zo wordt aan het parkje en de waterpartij in z’n geheel weer een netter aanzien gegeven.

Planning vervolgproces (van voorlopig ontwerp via definitief ontwerp naar uitvoering)

Na de bijeenkomst worden de ontwerptekeningen verder uitgewerkt. Verbeterpunten die naar voren komen tijdens de inloopavond worden daarbij zoveel mogelijk meegenomen. Naar verwachting wordt het ontwerp later in oktober of begin november ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna worden de aanbesteding en de uitvoeringsfase voorbereid. De exacte periode van uitvoering is nu nog niet bekend. Dit wordt na 1 oktober in overleg met het Waterschap bepaald en is onder andere afhankelijk van de procedure voor het kappen van de bomen. Later dit jaar ontvangen omwonenden een brief met meer informatie over de uitvoeringsfase.

Meer informatie

Kunt u op 1 oktober niet aanwezig zijn, maar bent u wel nieuwsgierig naar wat er gaat veranderen?  Vanaf woensdag 2 oktober zijn de tekeningen hier te bekijken. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres e.van.der.list@oosterhout.nl