Vanaf 12 juli asfalteringswerkzaamheden Van Liedekerkestraat en kruispunt Strijenstraat

Op maandag 12 juli wordt de Van Liedekerkestraat vanaf de Wilhelminalaan tot en met de kruising Strijenstraat-Statendamweg afgesloten. Het asfalt wordt vervangen en bij genoemde kruising worden de afschermende banden langs de fietsstrook verlengd tot aan de Strijenstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met zondag 18 juli maar kunnen bij slechte weersomstandigheden ook nog enkele dagen doorlopen. Er is tijdens de werkzaamheden geen doorgaand verkeer mogelijk.

Wat gaat er gebeuren?

Het asfalt is aan vervanging toe. Met het oog op de bouwactiviteiten in het centrum de komende jaren, is dit het moment om onderhoud aan de weg en de fietsstroken te plegen. Om de verkeersveiligheid bij de kruising Statendamweg-Strijenstraat te vergroten worden de banden die in de binnenbocht liggen een stukje verlengd tot het begin van de Strijenstraat. Vrachtwagens die vanaf de Statendamweg linksaf slaan kunnen dan niet meer met een ruime boog over de fietsstrook rijden.

Wegafsluitingen en verkeersomleidingen

Tijdens de afsluiting wordt het doorgaand verkeer omgeleid via het hoofdwegennet Bovensteweg, Statendamweg en de centrumring. Fietsers worden plaatselijk omgeleid. 
Voor bestemmingsverkeer worden diverse omleidingen ingesteld. De woningen aan de Van Liedekerkestraat (centrumzijde) zijn bereikbaar via de Bredaseweg-Willemstraat en via de route Pr. Frederikstraat-Arendsplein.
De woningen aan de westzijde van de Van Liedekerkestraat worden bewegwijzerd via de Wilhelminalaan en de Kanaalstraat door Oud-west heen.

De verkeerslichten op het kruispunt Wilhelminalaan-Bredaseweg blijven in werking voor de overige richtingen. Van buurtbuslijnen 224 en 226 zijn de bushaltes aan de Van Liedekerkestraat tijdelijk buiten gebruik.
De afsluiting zal voor verkeershinder gaan zorgen, zeker de eerste paar dagen. Dat is niet te voorkomen. Er is gekozen voor een kortstondige algehele afsluiting in plaats van werken in fasen waarbij de tijdelijke verkeerssituatie steeds wijzigt. Dat laatste geeft onduidelijkheid en daarmee een verhoogd risico op verkeersonveilige situaties. Wij vragen uw begrip voor de overlast.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de toezichthouder, de heer Kanters, via telefoonnummer 14 0162 of met de uitvoerder van KWS Infra bv, de heer Arno van der Male, via 06-51588124.

Bent u benieuwd naar de werkzaamheden (pdf, 164 kb) en de verkeersomleidingen? Open dan de link.

De verkeersmaatregelen kunt u via onderstaande links bekijken: