We gaan aan de slag in de Wiardi Beckmanhof

Wij gaan in de Wiardi Beckmanhof de bestrating en de groenvoorzieningen vervangen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de staat van de verharding en de overlast die u als bewoners ervaart van de bomen. Graag laten wij u zien aan welke nieuwe inrichting de gemeente denkt. Dit kunt u zien op het conceptontwerp (pdf, 18065 kb). Wij hebben hierbij met diverse zaken rekening gehouden. Zoals bijvoorbeeld met de ondergrondse infrastructuur en de opritten van de woningen (pdf, 380 kb). Wij zijn benieuwd wat u van dit voorstel vindt. U kunt uw mening kenbaar maken via het bijgevoegde reactieformulier of per e-mail. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 mei. Afhankelijk van de hoeveelheid en/of soort opmerkingen en vragen gaan we óf direct een definitief ontwerp maken óf we doen een extra tussenstap om met u verder in gesprek te gaan. Dit kan bij bijvoorbeeld een kleinschalige fysieke bijeenkomst in de straat zijn of individueel contact.

Groen, bomen variatie, bestrating

Een aantal bewoners heeft gevraagd of de bomen (soort: Valse Christusdoorn) vervangen kunnen worden, omdat ze voor overlast zorgen. Nu is overlast in algemene zin niet perse een reden om vitale bomen weg te halen, maar in dit geval is het inderdaad beter om ze te vervangen. De bomen hebben bij aanplant ondergronds te weinig groeiruimte gekregen, waardoor ze veel wortelopdruk veroorzaken. Dit gaat in de toekomst toenemen, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Een goede reden voor vervanging dus.
Bij dit soort plannen proberen wij meteen een bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. Bomen geven soms overlast, maar dragen ook bij aan een fijne, koelere leefomgeving. Ook zorgt meer groen en minder verharding in de straat voor minder wateroverlast. We hebben in dit ontwerp gekozen voor  meer verschillende boomsoorten in de straat en toepassing van meerdere soorten heesters in plantvakken rond de bomen in de plaats van straatstenen. Op de tekening hebben we de eindomvang van de boomkronen over enkele tientallen jaren weergegeven.
Daarnaast gaan we de straat en voetpaden weer vlakleggen (de kuilen eruit halen) wat ook weer zorgt voor minder water op straat. Het voetpad voor de even huisnummers wordt iets smaller gemaakt om extra ruimte voor beplanting te creëren, het voetpad is met 1,20 meter straks nog breed genoeg. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Uw mening telt

Dit conceptontwerp is gebaseerd op wat er aan noodzakelijke (onderhouds-)werkzaamheden nodig is en een aantal verzoeken van straatbewoners. Maar wij willen uiteraard graag weten wat de héle straat ervan vindt. Normaal gesproken doen wij dit tijdens een informatiebijeenkomst, maar vanwege de huidige situatie kiezen wij daar in eerste instantie bewust niet voor. Wij willen u wel graag mee laten denken met de inrichting van uw straat en u de kans bieden suggesties ter verbetering mee te geven.

Reactieformulier

Op het reactieformulier (word, 108 kb) kunt u aangeven wat u van het voorstel vindt. U kunt dit formulier ingevuld terugsturen of inscannen en mailen naar wiardibeckmanhof@oosterhout.nl. Wij verzoeken u vriendelijk dit uiterlijk 3 mei 2021 te doen. U kunt ook vragen en opmerkingen kwijt op het genoemde e-mailadres.

Vervolg: twee mogelijkheden

De inhoud van uw reacties op het voorstel zijn bepalend voor de volgende stap. De uitkomst van de reacties kent twee mogelijkheden:

  • Als het ontwerp (overwegend) positief wordt ontvangen, werken wij het verder uit tot een definitief ontwerp. Bij die uitwerking proberen wij uw reacties zoveel mogelijk in te passen. Als het nodig is nemen wij contact met u op om uw reactie door te spreken. Het definitieve ontwerp wordt eerst vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders. Daarna sturen wij het ontwerp naar de bewoners van de Wiardi Beckmanhof.
  • Het kan ook zijn dat uw reacties aanleiding geven om bijvoorbeeld alsnog een fysieke bijeenkomst over het herinrichtingsvoorstel te organiseren. In welke vorm dat plaatsvindt laten wij u in april of mei weten.

Uiterlijk in mei informeren wij u hoe dan ook over de uitkomst van de reacties en het vervolgproces.

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht of de ontwerptekening? Neem dan contact op met de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162.

Tip

In Oosterhout hebben we de mogelijkheid tot het realiseren van buurtinitiatieven. Dit zijn ideeën voor in de buitenruimte die inwoners samen gaan realiseren en waarbij de gemeente faciliteert. Sommige straten hebben van een grasveldje een bloementuin gemaakt, anderen zijn bezig met het realiseren van een bankje. Mocht u ook een leuk idee hebben voor de straat, wat niet direct in dit plan past, maar wel de leefbaarheid van uw straat (nog meer) vergroot, denk hier dan eens aan. Neem eens een kijkje op www.oosterhout.nl/buurtinitiatief of neem contact op met je wijkmakelaar voor Dommelbergen, Carmen Mutsaers.