Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk bij een ander gezin (pleegzorggezin) gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Dit kan voor korte of langere tijd zijn. Het pleegzorggezin kan ook iemand uit het eigen netwerk zijn. Dit wordt netwerkpleegzorg genoemd.

Wanneer wordt pleegzorg ingezet?

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt deze hulp niet voldoende en is de ontwikkeling en /of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden om het kind tijdelijk- ergens anders te laten wonen.

Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld om dat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet (meer) aankunnen. Het is dan voor het kind - en vaak ook voor de ouders- beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een ander gezin logeert.

Denkt u dat pleegzorg uw kind kan helpen? Neem dan contact op met het Sociaal team. Bel met 14 0162 of vul het contactformulier op de website in.

Pleegouder worden

Denkt u erover na om pleegouder te worden? Dan verwijzen wij u door naar de pleegzorgorganisaties in West-Brabant. Hieronder vindt u meer informatie in de vorm van een link. Ook zijn er belangenbehartigers zoals de NVP (Nederlandse vereniging voor Pleeggezinnen) en Pleegzorg Nederland.

Uw gemeente vindt deze vorm van hulpverlening erg belangrijk en ondersteund dit van harte. 

Betrokken pleegzorgorganisaties in de regio zijn Vigere PleegzorgSterk HuisWilliam Schrikker en Timon.