Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Oosterhout

Leeswijzer

In het menu  maakt u een keuze uit de volgende onderwerpen: 

Algemene toelichting

Hier vindt u informatie over bestemmingsplannen in zijn algemeenheid en de meest gestelde vragen met de antwoorden over Ruimtelijke Ontwikkelingen.

Bestemmingsplannen

Hier vindt u de bestemmingsplannen die nog in procedure zijn en de bestemmingsplan die inmiddels onherroepelijk zijn.

Grondzaken/grondprijzen/snippergroen

Hier treft u de publicaties van anterieure overeenkomsten aan die ter inzage liggen en die betrekking hebben op projecten.

Projecten en Woningbouwprojecten

Hier is informatie te vinden over alle lopende projecten. Indien u meer wil weten over een project klik dan op de kaart of de link.

Openbare ruimte

In de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De LIOR is van belang voor een ontwerper of planontwikkelaar is betrokken bij de realisatie of herinrichting van de openbare ruimte in de gemeente Oosterhout. Op verzoek zijn exemplaren hiervan verkrijgbaar bij de gemeente.

Overig

Wat is planschade? Het antwoord hierop is te vinden in de toelichting (PDF 28KB) die in onderstaand formulier is vermeld. Indien u een verzoek om planschade wenst in te dienen, kunt u het aanvraagformulier (PDF 62KB) downloaden en toesturen aan de gemeente.