Verordening geurhinder en veehouderij

Om bestaande grondgebonden veehouderijbedrijven meer ontwikkelingsruimte te bieden kent de gemeente Oosterhout een zogenaamde geurverordening. De verordening is met ingang van 2 februari 2017 in werking getreden.

De verordening zorgt bij toepassing voor een gelijkblijvende of zelfs verbeterde geurbelasting voor direct omwonenden en biedt tegelijkertijd meer ontwikkelingsruimte voor grondgebonden veehouderij. De geurverordening is niet van toepassing op intensieve veehouderijbedrijven (zoals varkenshouderijen of pluimveebedrijven).

De verordening is in te zien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Daarnaast is de verordening (pdf 56 kb) en de daarvan onderdeel uitmakende gebiedsvisie (pdf 10,1 mb) hier in te zien.

Vaststelling beleidsregels aan huis verbonden beroep en bedrijf

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft op 15 september 2015 vastgesteld de “Beleidsregels aan huis verbonden beroep en bedrijf”. Met deze beleidsregels geeft het college aan welke vormen van een huis verbonden beroep of bedrijf, onder welke voorwaarden, zijn toegestaan. De regels treden in werking daags na deze bekendmaking.

De beleidsregels (pdf 2.583 kb) zijn hier in te zien.

Het is niet mogelijk om tegen de vaststelling van de beleidsregels bezwaar aan te tekenen of beroep in te stellen. 

Plaatsingsbeleid masten en antennes

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft op 2 februari 2010 het “Plaatsingsbeleid masten en antennes” (Pdf, 106 kB), vastgesteld.