Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Actualiseren, uniformeren en digitaliseren

Bestemmingsplannen

De gemeente houdt de bestemmingsplannen voor het binnenstedelijk gebied, het buitengebied en de kerkdorpen actueel. In deze bestemmingsplannen is tevens een uniformering van planregels (voorschriften) en verbeelding (plankaart) doorgevoerd, zodat de leesbaarheid van die bestemmingsplannen wordt verhoogd.

Daarnaast zijn de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar. De plannen moeten niet alleen te raadplegen zijn op het stadhuis maar ook thuis via de gemeentelijke website. Ook tijdens de procedures om te komen tot die plannen moet digitale beschikbaarheid en de mogelijkheid tot het digitaal indienen van inspraakreacties mogelijk zijn.

Onderaan de tekst vindt u de links naar de verschillend bestemmingsplannen.

Stikstof
Hier vind u belangrijke informatie voor aanvragers van omgevingsvergunningen, vergunningen Wet natuurbescherming en de voorbereiding van een plan. (Pdf 330 kB)

Andere ruimtelijke plannen

Soms komt het voor dat ruimtelijke plannen betrekking hebben op het grondgebied van meerdere gemeenten. Deze plannen overstijgen dan de gemeentegrenzen en zijn van provinciaal of rijks belang. Dit worden zogenaamde Provinciale inpassingsplannen (PIP) of Rijks inpassingsplannen (RIP) genoemd. Binnen onze gemeente zijn een aantal van deze plannen in voorbereiding. Zie Gemeente overstijgende plannen 

Gemeente overstijgende plannen

Oosterhout

Buitengebied en kerkdorpen (Dorst, Oosteind, Den Hout)