Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Actualiseren, uniformeren en digitaliseren

Bestemmingsplannen

Sinds juli 2004 is de gemeente bezig om in versneld tempo de bestaande en vaak verouderde bestemmingsplannen voor het binnenstedelijk gebied en de kerkdorpen te actualiseren. In deze bestemmingsplannen vindt tevens een uniformering van planregels (voorschriften) en verbeelding (plankaart) plaats, zodat de leesbaarheid van die bestemmingsplannen wordt verhoogd.

Daarnaast wordt het belangrijk geacht, dat de bestemmingsplannen digitaal beschikbaar komen. De plannen moeten niet alleen te raadplegen zijn op het stadhuis maar ook thuis via de gemeentelijke website. Ook tijdens de procedures om te komen tot die plannen moet digitale beschikbaarheid en de mogelijkheid tot het digitaal indienen van inspraakreacties mogelijk zijn.

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt nu geregeld, dat met ingang van 1 januari 2010 alle plannen digitaal beschikbaar moeten zijn.
Onderaan de tekst vindt u de links naar de bestemmingsplannen die op dit moment digitaal beschikbaar zijn en die onherroepelijk zijn.

Andere ruimtelijke plannen
Soms komt het voor dat ruimtelijke plannen betrekking hebben op het grondgebied van meerdere gemeenten. Deze plannen overstijgen dan de gemeentegrenzen en zijn van provinciaal of rijks belang. Dit worden zogenaamde Provinciale inpassingsplannen (PIP) of Rijksinpassingsplannen (RIP) genoemd. Binnen onze gemeente zijn een aantal van deze plannen in voorbereiding. Zie Gemeente overstijgende plannen.

 

Gemeente overstijgende plannen

Oosterhout

Buitengebied en kerkdorpen (Dorst, Oosteind, Den Hout)

 

Handleiding en filmpje over gebruik van de website ruimtelijke plannen:

Indien u hulp wil hebben voor het gebruik van de website ruimtelijke plannen, dan kunt u kiezen voor de link  handleiding (PDF 1 MB) of het filmpje. Hierin wordt uitgelegd hoe deze website kan worden geraadpleegd. Informatie over een bestemmingsplan is te vinden op de pagina "ruimtelijke ontwikkeling". Indien u klikt op "bestemmingsplannen" (links op scherm) en vervolgens "Oosterhout" (rechts op scherm), vindt u onder het kopje "in procedure zijnde bestemmingsplannen" (bovenaan pagina) alle informatie over de lopende bestemmingsplannen.