Het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan  26a -28) is vastgesteld in de raadsvergadering van 28 september 2021.
De beroepsprocedure loopt. De beroepstermijn is gesloten

Heeft u nog vragen, neemt dan contact op met de mevrouw S. Snoeren van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer
14 0162.