Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (inclusief Lint Oosteind), herziening 28 (Steenovensebaan  26a -28) is vastgesteld in de raadsvergadering van 28 september 2021.
De beroepsprocedure loopt.

Heeft u nog vragen, neemt dan contact op met de mevrouw S. Snoeren of de heer J. Crezee van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.