Ontwerp-wijzigingsplan Steenovensebaan 27 te Dorst

Het ontwerp -wijzigingsplan Steenovensebaan 27 te Dorst heeft ter inzage gelegen. Hierop is door de provincie een reactie ingediend. In overleg met de provincie wordt nagegaan hoe deze reactie moet worden verwerkt en dus wordt voldaan aan de Verordening ruimte. De resultaten van dit overleg zullen te zijner tijd aan het college worden voorgelegd. Waarna het wijzigingsplan is aangepast, zal dit aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij mevrouw C.A. Rodenburg van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.