Ontwerp-wijzigingsplan wijziging veehouderij Schransmandreef 8 Den Hout

Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Schransmandreef 8’, met de hierbij behorende stukken, heeft ter inzage gelegen van donderdag 18 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020. De inzagetermijn is inmiddels gesloten. Op het ontwerp-wijzigingsplan zijn 23 zienswijzen naar voren gebracht. Op deze zienswijzen reageert de gemeente in een reactienota zienswijzen. De zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het wijzigingsplan. Na eventuele aanpassingen zal het wijzigingsplan gewijzigd worden vastgesteld en ter inzage worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij mevrouw K. Bink van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.