Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ingediend. De zienswijze, de reacties op de zienswijze en de eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Een exacte datum is nog niet bekend.

Het plan is in behandeling bij mevrouw C.J.S. Jeeninga van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162