Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 31 (Tracébesluit A27)”  ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op de op- en afrit 33 A59 – Statendamweg en voorziet in het één-op-één inpassen van het onherroepelijke Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder.

Inzien stukken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 12 mei 2022 inzien in de publiekshal van het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout) of via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0826.BSPhz31BG2013-ON01.

Zienswijze

Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 6 weken (tot en met woensdag 22 juni 2022) een schriftelijke of mondelinge zienswijze worden ingediend.
Het is niet mogelijk om het Tracébesluit opnieuw ter discussie te stellen via een beroepsprocedure over het bestemmingsplan. Het Tracébesluit heeft een directe doorwerking, waardoor de beoogde aanpassingen aan de infrastructuur al mogelijk zijn. Zienswijzen die betrekking hebben op het Tracébesluit, zullen ongegrond moeten worden verklaard. Tenzij het de wijze van het één-op-één vertalen van het Tracébesluit naar het bestemmingsplan betreft. En deze zienswijze verwerkt kunnen worden, zonder de uitvoering van het Tracébesluit te belemmeren of enigszins te frustreren.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 31 (Tracébesluit A27), zaaknummer 338601”. Voor het digitaal indienen van een schriftelijke zienswijze kunt u naar https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/zienswijze-indienen.  

Vragen of een mondelinge zienswijze

Voor vragen of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met mw. Loonen, medewerker ruimtelijke ordening.

 

Oosterhout, woensdag 11 mei 2022.