Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn één of meerdere zienswijzen ingediend.

De verwachting is dat het bestemmingsplan, waaronder een concept-reactie op de zienswijzen, in het 1e kwartaal van 2023 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Nadat de raad een besluit heeft genomen, vangt de beroepstermijn van 6 weken aan.

Het besluit en de mogelijkheid tot het indienen van beroep wordt bekend gemaakt op onder andere deze website.

Heeft u vragen over dit plan, neemt dan contact op met de heer Van Dongen van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.