Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan worden meegewogen in de verdere besluitvorming. Gedurende de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is de geactualiseerde Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant inwerking is getreden. Het plan moet worden aangepast aan de nieuwe Interim Omgevingsverordening en zal opnieuw als ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd in het 1e kwartaal van 2023. Het plan is in behandeling bij mevrouw C.J.S. Jeeninga van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.