Het bestemmingsplan ‘Dorst, herziening 3 (Dorst Oost)’ is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 februari 2022. De beroepsprocedure loopt.

Heeft u nog vragen, neemt dan contact op met de mevrouw S. Snoeren of de heer J. Crezee van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.