Bestemmingsplan Dorst, herziening 3 (Dorst Oost) is op 7 december 2022 vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De reden van de vernietiging betrof niet het onderliggende stedenbouwkundig plan. Om ervoor te zorgen dat de woningen wel gebouwd kunnen gaan worden is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat plan word nu voorbereid. Houd daarom de gemeentelijke website en www.overheid.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van de voortgang.

Heeft u nog vragen, neemt dan contact op met de mevrouw S. Snoeren of de heer J. Crezee van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.