Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 24 (Groenestraat 1-2)’

Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 24 (Groenestraat 1-2)’ met de hierbij behorende stukken, heeft ter inzage gelegen van donderdag 23 april 2020 tot en met woensdag 20 mei 2020. De inzagetermijn is inmiddels gesloten. Door de provincie is een reactie ingediend, daarnaast is één andere inspraakreactie ontvangen. In overleg met de provincie wordt nagegaan hoe deze reactie moet worden verwerkt. Na verwerking van de inspraakreacties zal het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij mevrouw K. Bink van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.