Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, herziening 23 (Sidestream Innovation Valley)

De ingediende inspraakreacties van het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, herziening 23 (Sidestream Innovation Valley), worden momenteel verwerkt. Vervolgens zal het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.