Voorontwerp bestemmingsplan 'Landgoed 't Hoefke'

Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Landgoed ’t Hoefke’ heeft tot en met woensdag 4 november 2020 ter inzage gelegen.
Hierop zijn een tweetal inspraakreacties ingediend. Deze inspraakreacties zullen aan het college van B&W worden voorgelegd. Waarna het bestemmingsplan, al dan niet aangepast, als ontwerp ter inzage zal worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij mevrouw K. Bink van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.