Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 21 (Berkenstraat 12, 13 en 15)’

Het Voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 21 (Berkenstraat 12,13 en 15)” heeft ter inzage gelegen. Hierop is door de provincie een reactie ingediend. In overleg met de provincie wordt nagegaan hoe deze reactie moet worden verwerkt en dus wordt voldaan aan de Verordening ruimte. De resultaten van dit overleg zullen te zijner tijd aan het college worden voorgelegd. Waarna het bestemmingsplan aangepast, als ontwerp ter inzage zal worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij de heer D.P.A.W. van Dongen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.