Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Dorst 2023” ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op het stedelijke gebied van de kern Dorst en voorziet in een actueel, digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan, waarmee het dienstverleningsniveau richting onze ondernemers en inwoners sterk verbeterd.

Het plan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maar voorziet in een actuele bestemmingsregeling, waarbij de huidige rechten worden behouden.

Inzien stukken

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van donderdag 18 mei 2023 inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op plannaam “Dorst 2023” of plannummer NL.IMRO.0826.BSPdorst2023-VO01. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken raadplegen op het stadhuis (Slotjesveld 1 te Oosterhout). Hiervoor kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 een afspraak maken met dhr. N. de Geus medewerker Ruimtelijke Ordening.

Inspraakreactie

Vanaf het moment van terinzagelegging, kan gedurende 4 weken (tot en met woensdag 14 juni 2023) een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie worden ingediend.
Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout, onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Dorst 2023, zaaknummer 1013934”.

U kunt uw schriftelijke inspraakreactie (met voornoemde gegevens) ook mailen naar RO@oosterhout.nl.

Vragen of een mondelinge inspraakreactie

Voor vragen of het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met dhr. N. de Geus, medewerker Ruimtelijke Ordening.

Oosterhout, woensdag 17 mei 2023