Het ontwerp-bestemmingsplan “Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie)” heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen, de reacties op de zienswijzen en de eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan worden voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering. Op dit moment is er nog geen concrete datum bekend.  

Het plan is in behandeling bij mevrouw C.J.S. Jeeninga van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.