Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Arendsplein (herontwikkeling bankenlocatie) gewijzigd vastgesteld.
Omdat het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld wordt het plan eerst voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant.
Als de provincie kan instemmen met het plan wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd voor de duur van zes weken.
Gedurende deze periode kan beroep en een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Raad van State.

Het plan is in behandeling bij mevrouw C.J.S. Jeeninga van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.