Het voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2) heeft tot en met woensdag 4 augustus 2021 ter inzage gelegen.
Hierop zijn geen zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan wordt 28 september 2021 ter vaststelling behandeld door de raad.

Het plan is in behandeling bij mevrouw L. Loonen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.