Ontwerp-bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017, herziening 1 (Gentiaanstraat 14)

Over de vaststelling van dit bestemmingsplan zal de gemeenteraad op 2 maart 2021 een besluit nemen.

Voor vragen over het bouwplan kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar Nedbel , de heer M. Nuchelmans: 040-2133904 of  via e-mail marc@nedbel.com. Zie voor meer informatie ook de website van Nedbel.
Voor vragen over het ontwerp-bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Oosterhout, de heer P. van der Made, telefoonnummer 14 0162.