Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen 2022 heeft tot en met 30 november 2022 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn één of meerdere zienswijzen ingediend.

De verwachting is dat het bestemmingsplan, waaronder een concept-reactie op de zienswijzen, in het 1e kwartaal van 2023 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Nadat de raad een besluit heeft genomen, vangt de beroepstermijn van 6 weken aan.

Het besluit en de mogelijkheid tot het indienen van beroep wordt bekend gemaakt op onder andere deze website.

Heeft u vragen over dit plan, neemt dan contact op met de heer Van Dongen van de gemeente Oosterhout, telefoonnummer 14 0162.