Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Nog niet bekend is wanneer dit bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Informatie

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer P. van der Made, telefoonnummer 14 0162.