Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Zuid 2017, herziening 3 (Keiweg – Ridderstraat)” en het ontwerpbesluit “Hogere waarden Wet geluidhinder (Keiweg – Ridderstraat)” heeft tot en met woensdag 24 januari 2024 ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in het 3e kwartaal van 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met de heer Van Dongen, medewerker ruimtelijke ordening.