Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge de Algemene inspraakverordening Oosterhout 2006 bekend, dat het ontwerp van het bestemmingsplan Dommelbergen 2021 (NL.IMRO.0826.BSPdommelb2021-ON01) met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt.

Het plan voorziet in een actuele bestemmingsregeling voor de wijk Dommelbergen. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het buitengebied aan de noordzijde, de rijksweg A27 aan de oostzijde, de Bovensteweg aan de zuidzijde en de Statendamweg aan de westzijde.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 16 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 16 september 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Van donderdag 16 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze Bestemmingsplan Dommelbergen 2021, zaaknr. 305729”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

Informatie

Heeft u vragen over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Nick de Geus van de gemeente Oosterhout, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.

 

Oosterhout, woensdag 15 september 2021