Het ontwerpbestemmingsplan “Oosterhout-Zuid 2017, herziening 4 (Bunthoef)’’ heeft tot en met woensdag 23 februari 2022 ter inzage gelegen.
Hierop zijn een drietal zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting 21 juni 2022 ter vaststelling behandeld door de raad.

Het plan is in behandeling bij mevrouw L. Loonen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.