Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan “Parapluherziening Oosterhout 2023, Wonen (‘Centrum’, ‘Gemengd’ en/of ‘Gemengd-1’) en kamerverhuur (algemeen)” zijn er geen zienswijzen ingediend. Naar verwachting zal de raad op 18 april 2023 een besluit nemen over dit bestemmingsplan.

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer 14 0162 contact opnemen met de heer Van Dongen, medewerker ruimtelijke ordening.