Vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15): Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Nog niet bekend is wanneer hierover uitspraak wordt gedaan (de zitting heeft inmiddels plaatsgevonden).

Informatie

Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente Oosterhout, de heer P. v/dr Made, telefoonnummer 14 0162.