Vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15): Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Nog niet bekend is wanneer hierover uitspraak wordt gedaan (er is nog geen datum voor een zitting bepaald).

Informatie

Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente Oosterhout, de heer P. v/dr Made, telefoonnummer 14 0162.