Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van donderdag 25 maart 2021 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2), met de hierbij behorende stukken, waaronder het voorontwerpbestemmingsplan zelf (NL.IMRO.0826.BSPhz25BG2013-VO01).

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Groenendijk 2 te Oosteind. Het plan voorziet in de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. Waarbij de splitsing van de huidige langgevelboerderij in 2 woningen, wordt gelegaliseerd.

Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 25 maart 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. U dient vooraf wel een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162.
Vanaf donderdag 25 maart 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Van donderdag 25 maart 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Zienswijze Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 25 (Groenendijk 2)’’.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de mevrouw L.C.M. Loonen van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoon 14 0162.

Informatie
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw L.C.M. Loonen van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoonnummer 14 0162.


Oosterhout, woensdag 24 maart 2021