Het Voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 24 (Groenendijk 2)” heeft ter inzage gelegen. Hierop is door de Gasunie een reactie ingediend. In overleg met de Gasunie wordt nagegaan hoe deze reactie moet worden verwerkt. De resultaten van dit overleg zullen te zijner tijd aan het college worden voorgelegd. Waarna het bestemmingsplan aangepast, als ontwerp ter inzage zal worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij de mevrouw L.C.M. Loonen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.