Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge de Algemene inspraakverordening Oosterhout 2006 bekend, dat het voorontwerp-bestemmingsplan Dommelbergen 2021 (NL.IMRO.0826.BSPdommelb2021-VO01) met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in een actuele bestemmingsregeling voor de wijk Dommelbergen. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het buitengebied aan de noordzijde, de rijksweg A27 aan de oostzijde, de Bovensteweg aan de zuidzijde en de Statendamweg aan de westzijde.

Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 4 februari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 4 februari 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreacties
Van donderdag 4 februari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen.
Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan Dommelbergen 2021, zaaknr. 177567”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Oosterhout, woensdag 3 februari 2021