Het voorontwerpbestemmingsplan Dommelbergen 2021 heeft ter inzage gelegen. De ingekomen reacties worden verwerkt. Na verwerking van de reacties zal het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd. Onbekend is wanneer dit het geval zal zijn.

Het plan is in behandeling bij de heer Dennis van Dongen van de gemeente Oosterhout, telefoon 14 0162.