Het Voorontwerp-bestemmingsplan “Oosterhout zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande)” heeft ter inzage gelegen. De ingekomen reacties worden verwerkt. Na verwerking van de reacties zal het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd. Het is nog niet bekend wanneer dit het geval zal zijn.