Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend:
Het voorontwerp-bestemmingsplan Oosterhout zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande) (NL.IMRO.0826.BSPhz3oosterhz2017-VO01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het plan voorziet in de realisatie van 173 woningen. Waarvan deels zorgappartementen, deels sociale huur appartementen en koopappartementen. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het Wilhelminakanaal-Zuid en de Warandelaan.

Ter inzage
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 24 juni 2021 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreacties
Van donderdag 24 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 kunt u mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen.
Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout onder vermelding van “zaaknummer 290238 Inspraakreactie Voorontwerp-bestemmingsplan Oosterhout zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande)”.
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Leijs van de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Voor belangstellenden wordt een inspraak bijeenkomst gehouden over dit voorontwerp-bestemmingsplan op donderdag 1 juli 2021. De inloopavond vindt plaats in Stadhuis Oosterhout Slotjesveld 1 te Oosterhout. Vanwege de geldende coronamaatregelen is de bijeenkomst niet in de vorm van een inloop, maar wordt er gewerkt met tijdsloten *).

Tijdslot 1:  15:30-16:15
Tijdslot 2:  16:30-17:15
Tijdslot 3:  18:30-19:15
Tijdslot 4:  19:30-20:15

*) De tijdsloten zijn onder voorbehoud. Naar aanleiding van de aanmeldingen kunnen de tijdsloten nog enigszins wijzigen.

Aanmelden voor de bijeenkomst
Graag horen we vóór 28 juni of u als direct belanghebbende aanwezig zult zijn bij de inspraakbijeenkomst, met hoeveel personen u komt en welke twee tijdsloten uw voorkeur hebben.
U kunt dit doorgeven door te mailen naar: buitenprojecten@oosterhout.nl
Hierna ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en tijdslot en een verder toelichting op het programma van de bijeenkomst.

Informatie
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.


Oosterhout, woensdag 23 juni 2021